Nik Kershaw - How Sad

Tłumaczenie:


Spotykają się w kawiarni, to miłość od pierwszego wejrzenia
Siedzą tam cały dzień, rozmawiają tam cały dzień
Zamierzają się pobrać, wiążą więź
Dają z siebie wszystko, tak wszystko co mają

Jak smutno nam było słyszeć twoje wieści
Jak wiele ty miałeś, tak wiele do stracenia
Jak słodkim ptak, który śpiewa bluesa?

Pożyczają trochę pieniędzy na zakup dużego domu
Z gołębiami w ogrodzie, z gołębiami w ogrodzie
Będą szczęśliwi, są tego pewni
Będą mieli dzieci, dwa psy i kota

Jak smutno nam było słyszeć twoje wieści
Jak wiele ty miałeś, tak wiele do stracenia
Jak słodkim ptak, który śpiewa bluesa?

Tekst piosenki:


They meet in a cafe, it's love at first sight
They sit there the whole day, they talk there the whole day
They're gonna get married, they're tying the not
They're giving it everything, yeah all that they've got

How sad we were to hear your news
How much you had, so much to lose
How sweet the bird that sings the blues away

They borrow some money to buy a big house
With doves in the garden, with doves in the garden
They're gonna be happy, they're sure about that
They're gonna have children, two dogs and a cat

How sad we were to hear your news
How much you had, so much to lose
How sweet the bird that sings the blues away