tekstowo.pl

Nickelback - Yanking out my heart

Tłumaczenie:


"Wyszarpanie mojego serca"

Czuję się dobrze.
Wyprujmy twoje zamiast mojego.
A wszystko czego potrzebujesz
To kilka sposobów by zobaczyć mnie krwawiącego.

Cóż, dziękuję za zatrzymanie tego bicia w mojej piersi.
Teraz jest łatwiej, i jestem szczęśliwy z tym.
Tak po prostu.

Nawet jeśli już nie wrócę
Nie chciałem wydać się jakbym
był niewdzięczny za wszystko co tu zrobiłaś
Za wyszarpanie mojego....


Szczerze.
Ty masz przyjaciół na na wszystkie swoje potrzeby
I utrzymaj ten kurs.
Nie, wszechświat nie należy do ciebie.

Cóż, dziękuję za zatrzymanie tego bicia w mojej piersi.
Teraz jest łatwiej, i jestem szczęśliwy z tym.
Tak po prostu.

Nawet jeśli już nie wrócę
Nie chciałem wydać się jakbym
był niewdzięczny za wszystko co tu zrobiłaś.
Nawet jeśli już nie wrócę
Nie chciałem wydać się jakbym
był niewdzięczny za wszystko co tu zrobiłaś
Za wyszarpanie mojego....


Gdybym tylko mógł to zobaczyć
Gdybym tylko miał jeden dobry powód
Wszystkie moje uczucia nie w porę
Czy mam ci podziękować za wyszarpanie mojego...
Za wyszarpanie mojego...

Tekst piosenki:


Feeling fine.
Let's rip out yours instead of mine.
And all you need
are several ways to watch me bleed.

Well, thanks for stopping this beating in my chest.
It's easier now, and I'm happy like this.
Just like this.

Even though I ain't coming back now,
I didn't mean to seem as though
I was so ungreatful for for all you've done here.
For yanking out my...

Honestly.
You, you've friends for all your needs.
And stay the course.
No, the universe ain't yours.

Well, thanks for stopping this beating in my chest.
It's easier now, and I'm happy like this.
Just like this.

Even though I ain't coming back now,
I didn't mean to seem as though
I was so ungreatful for for all you've done here.
Even though I ain't coming back now,
I didn't mean to seem as though
I was so ungreatful for for all you've done here.
For yanking out my...

If I could only see this.
if I could have one good reason.
All my feelings out of season.
Am I to thank for yanking out my...
Yanking out my...

Feeling fine.
Let's rip out yours instead of mine.
And all you need
are several ways to watch me bleed.

Well, thanks for stopping this beating in my chest.
It's easier now, and I'm happy like this.
Just like this.

Even though I ain't coming back now,
I didn't mean to seem as though
I was so ungreatful for for all you've done here.
Even though I ain't coming back now,
I didn't mean to seem as though
I was so ungreatful for for all you've done here.
For yanking out my...
For yanking out my...