Nickelback - Every Time We're Together

Tłumaczenie:


[Zwrotka 1]
Z powrotem w moim rodzinnym mieście
Główna ulica teraz umiera
Wygląda, jakby nic z niej nie zostało
Żadnych więcej licealnych ziem
Oni zawalili ten budynek
I wszystko z tym związane
Cóż, tęsknię
Dzwonię do swoich przyjaciół
Tyle czasu, od kiedy ich widziałem
Czuję, jakby natychmiast wrócili
Dla mnie

Spotykamy się w Shawn's
Podwórkowy ogień działa (?)
I zaczynamy opowiadać o tym, jak życie zwykło być
Ale lata przyszły i odeszły
Ale te opowieści się utrzymują
Patrząc w przeszłością, są lepsze niż zwykły być

[Refren]
Bo powinieneś widzieć rozmiar gości, z którymi walczyliśmy
A my nie powinniśmy być żywi przy prędkości, z którą jeździliśmy
Ale mama zawsze uczyła nas, by nigdy nie kłamać
I każda 10 jardów przełęczy zawsze przemieniała się w dwadzieścia
Każda dziewczyna, z którą byliśmy, nigdy nic nie kosztowała
I piliśmy więcej tequili niż jakikolwiek żywy mężczyzna
Historia się ciągnie
Staje się lepsza
Za każdym razem, gdy jesteśmy razem

[Zwrotka 2]

To śmieszne, jak się zmieniamy
A niektóre rzeczy zostają takie same
Boże, tęsknię za dniami chwały
Zawsze
Ze zbliżającym się światłem dziennym
Ronimy kilka kolejnych łez
Panie, kocham wspomnienia, które stworzyliśmy
Ale lata przyszły i odeszły
Ale te opowieści się utrzymują
Patrząc w przeszłością, są lepsze niż zwykły być

[Refren]
Bo powinieneś widzieć rozmiar gości, z którymi walczyliśmy
A my nie powinniśmy być żywi przy prędkości, z którą jeździliśmy
Ale mama zawsze uczyła nas, by nigdy nie kłamać
I każda 10 jardów przełęczy zawsze przemieniała się w dwadzieścia
Każda dziewczyna, z którą byliśmy, nigdy nic nie kosztowała
I piliśmy więcej tequili niż jakikolwiek żywy mężczyzna
Historia się ciągnie
Staje się lepsza
Za każdym razem, gdy jesteśmy razem

[Refren]
Bo powinieneś widzieć rozmiar gości, z którymi walczyliśmy
A my nie powinniśmy być żywi przy prędkości, z którą jeździliśmy
Ale mama zawsze uczyła nas, by nigdy nie kłamać
I każda 10 jardów przełęczy zawsze przemieniała się w dwadzieścia
Każda dziewczyna, z którą byliśmy, nigdy nic nie kosztowała
I piliśmy więcej tequili niż jakikolwiek żywy mężczyzna
Historia się ciągnie
Staje się lepsza
Za każdym razem, gdy jesteśmy razem
Historia się ciągnie
Staje się lepsza
Za każdym razem, gdy jesteśmy razem

Tekst piosenki:


[Verse 1]
Back in my hometown
The main street's dying now
It's like there's nothing left of it
No more high school grounds
They tore that building down
And everything we built
Well, I miss
I call up my own friends
So long since I've seen them
Feels like were back there instantly
To me

We all meet at Shawn's
The backyard fire's on
And we start telling tales of how life used to be
But years have come and gone
But these stories carry on
Looking back, they're better than they used to be

[Chorus]
Cause you shoulda seen the size of the guy's we've been fightin'
And we shouldn't be alive at the speed's we were driving
But momma always taught us never to tell a lie
And every ten-yard pass always turned into twenty
Every girl we were with never cost any money
And we drank more tequila than any man alive
And the story goes on
And gets a little better
Every time we're together


[Verse 2]
It's funny how we change
And some things stay the same
God, I miss the glory days
Always
Daylight getting near
We shed a few more tears
Lord, I love the memories we've made
The years have come and gone
But the stories carry on
Looking back, they're better than they used to be

[Chorus]
Cause you shoulda seen the size of the guy's we've been fightin'
And we shouldn't be alive at the speed's we were driving
But momma always taught us never to tell a lie
And every ten-yard pass always turned into twenty
Every girl we were with never cost any money
And we drank more tequila than any man alive
And the story goes on
And gets a little better
Every time we're together

[Chorus]
Cause you shoulda seen the size of the guy's we've been fightin'
And we shouldn't be alive at the speed's we were driving
But momma always taught us never to tell a lie
And every ten-yard pass always turned into twenty
Every girl we were with never cost any money
And we drank more tequila than any man alive
And the story goes on
And gets a little better
Every time we're together
And the story goes on
And gets a little better
Every time we're together