Nick Cave & Warren Ellis - Lavender Fields

Tłumaczenie:


Podróżuję zatrważająco sam dziwną drogą
Poprzez lawendowe pola, które sięgają wysoko nieba
Ludzie pytają mnie jak się zmieniłem, mówię, że to dziwna droga
A lawenda poplamiła moją skórę i zrobiła ze mnie dziwaka
Lawenda jest wysoka i sięga wysoko niebiańskiej powłoki
Przeoruję się przez ten zwariowany świat, którego mam naprawdę dosyć

I czasami słyszę swoje imię, och dokąd poszedłeś?
Ale lawenda jest rozległa i to jest dziwna droga
Którą kiedyś biegałem z przyjaciółmi
Oni wszyscy są teraz zajęci swoimi długopisami
Ale lawenda urosła nielicznie, co się z nimi stało?
Czasami widzę bladego ptaka krążącego po niebie
Ale to jest tylko przeczucie, przeczucie, które masz, gdy umierasz

Dokąd oni poszli?
Gdzie się pochowali?
Nie pytamy kto
Nie pytamy dlaczego
W niebie jest królestwo
W niebie jest królestwo
Idziemy i idziemy
Poprzez wzgórza
Idziemy i idziemy
Poprzez lawendowe wzgórza
Dokąd oni poszli?
Gdzie się pochowali?
Nie pytamy kto
Nie pytamy dlaczego
W niebie jest królestwo
W niebie jest królestwo
Dokąd oni poszli?
Gdzie się pochowali?
Nie pytamy kto
Nie pytamy dlaczego
W niebie jest królestwo
W niebie jest królestwo

Tekst piosenki:


I'm travelling appallingly alone on a singular road
Into the lavender fields that reach high beyond the sky
People ask me how I changed, I say it is a singular road
And the lavender has stained my skin and made me strange
The lavender is tall and reaches beyond the heavenly cover
I plough through this furious world of which I'm truly over

And sometimes I hear my name, oh where did you go?
But the lavender is broad and it's a singular road
Once I was running with my friends
All of them busy with their pens
But the lavender grew rare, what happened to them?
Sometimes I see a pale bird wheeling in the sky
But that is just a feeling, a feeling when you die

Where did they go?
Where did they hide?
We don't ask who
We don't ask why
There is a kingdom in the sky
There is a kingdom in the sky
We walk and walk
Across the hills
We walk and walk
Through lavender hills
Where did they go?
Where did they hide?
We don't ask when
We don't ask why
There is a kingdom in the sky
There is a kingdom in the sky
Where did they go?
Where did they hide?
We don't ask who
We don't ask why
There is a kingdom in the sky
There is a kingdom in the sky