Neil Young - Southern Man

Tłumaczenie:


Człowiek z południa, lepiej nie trać głowy
Nie zapominaj, co mówi twoja dobra księga
Południowa zmiana w końcu nadejdzie
Teraz twoje krzyże płoną szybko
Człowiek z południa

Widziałem bawełnę i widziałem czerń
Wysokie białe rezydencje i małe chałupki
Człowieku z południa, kiedy w końcu im zapłacisz?
Słyszałem krzyki i świst batogów
Jak długo? Jak długo?

Lily Belle, twoje włosy są złocisto brązowe
Widziałem, jak twój czarny się tu kręci
Przysięgam na boga, że zaraz go zetnę!
Słyszałem krzyki i świst batogów
Jak długo? Jak długo?

Tekst piosenki:


Southern man better keep your head
Don't forget what your good book said
Southern change gonna come at last
Now your crosses are burning fast
Southern man

I saw cotton and I saw black
Tall white mansions and little shacks
Southern man when will you pay them back?
I heard screaming' and bullwhips cracking
How long? How long?

Lily Belle, your hair is golden brown
I've seen your black man coming' round
Swear by God I'm gonna cut him down!
I heard screaming' and bullwhips cracking
How long? How long?