tekstowo.pl

Mythos - November

Tłumaczenie:


Kiedy widzę że jestem czasach kłopotów
Matka Mary podchodzi do mnie
Wypowiada słowa mądrości, niech tak będzie
I w mojej godzinie ciemności
Ona stoi tuż przede mną
Wypowiada słowa mądrości, niech tak będzie

Niech tak będzie, niech tak będzie
Niech tak będzie, niech tak będzie
Szepcze słowa mądrości, niech tak będzie

I kiedy ludzie ze złamanymi sercami
Żyją w świecie zgody
Wtedy będzie odpowiedź, niech tak będzie
Dla myśli że mogą zostać rozdzieleni
Jest jeszcze szansa że zobaczą
Wtedy będzie odpowiedź, niech tak będzie

Niech tak będzie, niech tak będzie
Niech tak będzie, niech tak będzie
Wtedy będzie odpowiedź, niech tak będzie

Niech tak będzie, niech tak będzie
Niech tak będzie, niech tak będzie
Wtedy będzie odpowiedź, niech tak będzie

I kiedy noc jest chmurna
Zawsze jest światło, które świeci na mnie
Niech świeci aż do jutra, niech tak będzie
Kiedy budzą mnie dźwięki muzyki
Matka Mary przychodzi do mnie
Wypowiada słowa mądrości, niech tak będzie

Niech tak będzie, niech tak będzie
Niech tak będzie, niech tak będzie
Szepcze słowa mądrości, niech tak będzie
Niech tak będzie, niech tak będzie
Niech tak będzie, niech tak będzie
Szepcze słowa mądrości, niech tak będzie

Kiedy widzę że jestem czasach kłopotów
Matka Mary podchodzi do mnie
Wypowiada słowa mądrości, niech tak będzie

Niech tak będzie, niech tak będzie
Niech tak będzie, niech tak będzie
Szepcze słowa mądrości, niech tak będzie...(x8)

Tekst piosenki:


When i find myself in times of trouble
Mother mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be
And in my hour of darkness
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be

Let it be, let it be
Let it be, let it be
Whisper words of wisdom, let it be

And when the broken hearted people
Living in the world agree
There will be an answer, let it be
For though they may be parted
There is still a chance that they will see
There will be an answer, let it be

Let it be, let it be
Let it be, let it be
There will be an answer, let it be

Let it be, let it be
Let it be, let it be
There will be an answer, let it be

And when the night is cloudy
There is still a light that shines on me
Shine on until tomorrow, let it be
When i wake up to the sound of music
Mother mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be, let it be

Let it be, let it be
Let it be, let it be
Whisper words of wisdom, let it be
Let it be, oh let it be
Let it be, let it be
Let it be, let it be
Whisper words of wisdom, let it be

When i find myself in times of trouble
Mother mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be

Let it be, let it be
Let it be, let it be
Whisper words of wisdom, let it be...(x8)