Musical Youth - Pass The Dutchie

Tłumaczenie:


To pokolenie rządzi narodem
z wersją

Muzyka jest pożywieniem miłości.
Brzmi naprawdę zmuszając do pocierania i szorowania.
Mówię: Podaj Dutchie w lewą strone

Podaj Dutchie w lewą strone

To się spali
daj mi muzykę, spraw, żebym skakał i tańczył

To się skończyło
daj mi muzykę, spraw, żebym kołysała się w tańcu.
To było chłodne i cudowne, wietrzne popołudnie.
Jak to jest, gdy nie masz jedzenia?
Czułeś to, bo to był miesiąc czerwiec.
Jak to jest, gdy nie masz jedzenia?
Opuściłem więc bramę i wyszedłem na spacer.
Jak to jest, gdy nie masz jedzenia?
Mijając obóz dredów usłyszałem, jak mówią:
Podaj Dutchie w lewą strone
. . .
Więc zatrzymałem się, aby dowiedzieć się, co się dzieje.
Jak to jest, gdy nie masz jedzenia?
bo duch jah wiesz, że cię prowadzi.
Jak to jest, gdy nie masz jedzenia?
Krążyły dredy i trwała sesja.
Jak to jest, gdy nie masz jedzenia?
Można było poczuć chłód, jak widziałem i słyszałem, jak mówią:
Dlaczego James rasistą jest?
Podaj Dutchie w lewą strone
. ...
bo mówię słuchaj perkusisty
mówię posłuchaj basu.
Daj mi trochę muzyki, nakręć mnie w talii.
Mówię posłuchaj perkusisty
mówię posłuchaj basu

Daj mi trochę muzyki, nakręć mnie w talii.
Podaj Dutchie w lewą strone
. . .
Grasz to w radiu tak jak mówię
idziemy posłuchać tego w stereo

A więc wiem, że idź zagraj na dyskotece

A więc mówię, że idziemy posłuchać tego w stereo.
Podaj Dutchie w lewą strone
. . .
mówię wschód
powiedz zachód
powiedz północ i południe

To sprawi, że będziemy skakać i krzyczeć.

Tekst piosenki:


This generation rules the nation
with version

Music happen to be the food of love.
Sounds to really make you rub and scrub.
I say: Pass the Dutchie on the leff hand side

Pass the Dutchie on the left hand side

It a gonna burn
give me music make me jump and prance

It a go done
give me the music make me rock in the dance.
It was a cool and lovely breezy afternoon.
How does it feel when you've got no food?
You could feel it 'cause it was the month ofJune.
How does it feel when you've got no food?
So I left my gate and went out for a wakl.
How does it feel when you've got no food?
As I pass the dreadlocks' camp I heard them say:
Pass the Dutchie on the left hand side
. . .
So I stopped to find out what was going on.
How does it feel when you've got no food?
'cause the spirit ofjah you know he leads you on.
How does it feel when you've got no food?
There was a ring of dreads and a session was there in swing.
How does it feel when you've got no food?
You could feel the chill as I seen and heard them say:
How does it feel when you've got no food?
Pass the Dutchie on the leff hand side
. ..
'cos me say listen to the drummer
me say listen to the bass.
Give me little music make me wind up me waist.
Me say listen to the drummer
me say listen to the bass

Give me little music make me wind up me waist.
Pass the Dutchie on the left hand side
. . .
You play it on the radio a so me say
we a go hear it on the stereo

A so me know you a go play it on the disco

A so me say we a go hear it on the stereo.
Pass the Dutchie on the leff hand side
. . .
I say east
say west
say north and south

This is gonna make us jump and shout.