Mikky Ekko - Love You Crazy

Tłumaczenie:


Kocham Cię do szaleństwa
Kocham Cię do szaleństwa

Wszyscy mówią "chwytaj dzień"
Wszystko co słyszę,kiedy mówią "chwytaj dzień" to Twoje imię.
Tak samotny z miłością, tak tragicznie
Jeden smak, jestem uzależniony pełno wartościowo
Teraz wracam z powrotem, muszę to mieć
Muszę to mieć, muszę to mieć
W więzieniu, albo diabeł albo nikt
I masz mnie spoconego, ten żar
I kiedy uderzenie gorąca odejdzie robisz ze mnie wierzącego

Kocham Cię do szaleństwa
Kocham Cię do szaleństwa
Kocham Cię do szaleństwa
Kocham Cię do szaleństwa

Wszyscy mówią "chwytaj dzień"
Twoja miłość jest trochę szalona,
Moja miłość jest trochę szalona
Ponieważ wszystko co moglibyśmy czuć, czujemy niesamowicie

Kocham Cię do szaleństwa
Kocham Cię do szaleństwa
Kocham Cię do szaleństwa
Kocham Cię do szaleństwa...

Tekst piosenki:


Love you crazy
Love you crazy

Everybody's sayin' seize the day
All I hear when they say seize the day is your name
So alone with the love so tragic
One taste, I'm a full blown addict
Now I keep comin' back, gotta have it
Gotta have it, gotta have it
In jail or devil or neither
And you got me sweatin', that fever
And when the heat is gone you make me a believer

Love you crazy
Love you crazy
Love you crazy
Love you crazy

Everybody's sayin' seize the day
Your love is a little bit crazy, my love is a little bit crazy
Cause everything that we could feel, we feel insanely

Love you crazy
Love you crazy
Love you crazy
Love you crazy...