tekstowo.pl

M-pire of Evil - Carnivorous

Tłumaczenie:


Śmiechy i krzyki i kąpiel we krwi.
Rozpruwanie gardeł potępionych.
Zew Lucyfera budzi jego psy,
Pchnięcie z lewej ręki Pana Szatana!

Rzeźbienie naszego Satanistycznego wiązara.
Zanurzony w czystej duszy dziewicy,
żerujący na nas!
Mięsożerca!

Stulecia mierzone przez złożone oferty,
i otwory zrobione w duszy.
Zęby przecięte stalą, rozrywanie mięsa,
karmiąc się ostatecznym celem.

I składanie naszej ofiary
mając nadzieję, że pan jest zaspokojony?
i spuszczanie życia.
Mięsożerca!


Krzyki i płacze, budzi bestię,
jego powstanie z jego mrocznej nory.
Ciągnięcie i zdzieranie i rozrywanie ciała,
Osiągnięcie jasności czystej dziewicy.

I rzeźbienie naszego satanistycznego wiązara.
Zanurzony w duszy czystej dziewicy.
Mięsożerca!


Tłumaczenie: Vicultum

Tekst piosenki:


Laughing and screaming and bathing in blood.
Ripping at throats of the damned.
Lucifer's calling awakens his dogs,
Thrust from Lord Satan's left hand!

Carving our Satanic truss.
Dipped in the pure virgin soul,
feeding on us!
Carnivorous!

Centuries measured by offerings made,
and openings made in the soul.
Steel razored teeth,ripping the flesh,
feeding the ultimate goal.

And making our sacrifice
hoping the lord is appeased?
and draining the life.
Carnivorous!


Screaming and crying ,awakens the beast,
rising him from his dark lair.
Pulling and tearing and ripping the flesh,
Attaining the pure virgin fair.

And carving our satanic truss.
Dipped in the pure virgins soul.
Carnivorous!