Love - You Set the Scene

Tłumaczenie:


Dokąd idziesz, widziałem, jak idziesz
Byłeś tu już wcześniej?
Przestępujesz przez próg i idziesz dalej,
Lecz po co to robisz?
W mojej łodzi jest szeregowiec, który nosi
Szpilki zamiast medali na swoim mundurze
W moim gnieździe jest pisklę, które nie będzie
Leżeć, dopóki się dla niego nie postaram
W swoim żądaniu nie chce niczego
Nie dostajesz niczego w zamian
Jeśli chcesz, przyniesie ci wody
Jeśli nie, wtedy spłoniesz

Przechodzisz przez zmiany, może to dziwne
Czy to po to tutaj jesteś?
Myślisz, że jesteś szczęśliwy i taki jesteś
I to czyni cię szczęśliwym
Ktoś nie może zdecydować, czy powinien
Walczyć za to, czego broni jego ojciec
Ludzie marszczący brwi będą cię psuć,
Choć woleliby cię wkręcić
W moim żądaniu nie chcę niczego
Niczego nie otrzymujesz w zamian
Będziesz miły, to ona przyniesie mi wody
Jeśli nie, wtedy ja spłonę

Oto jest czas oraz życie, którymi żyję
I każdy swój dzień witam uśmiechem
Bo dany mi czas jest ledwie krótką chwilą
A we wszystkim, co robię, chodzi o coś więcej niż styl
Są jeszcze miejsca, do których zmierzam

Jest jedyna rzecz, której jestem pewny
I jest to kres każdego życia
I że ktoś zawsze będzie pytał, "dlaczego?"
I na każde radosne "cześć" będzie też "do widzenia"
Nadejdzie na to czas i dla ciebie

Wszystko, co widziałem, potrzebuje zmian
I do każdego, kto uważa to za dziwne:
Bądź więc pierwszym, który zechce to zmienić
I do wszystkich, którzy mają życie tylko za grę:
Czy podoba ci się rolą, którą grasz?

Widzę twoje zdjęcie
Jest w tej samej, starej oprawce
Znów się spotykamy
Wyglądasz tak uroczo
Wciąż z tym samym uśmiechem
Zostań na chwilę
Potrzebuję cię tak bardzo
I jeśli cię to nie wzrusza,
Ja wciąż ząbkuję
Chciałbym cię kochać, lecz
Och...

Oto jest czas oraz życie, którymi żyję
I każdy swój dzień witam uśmiechem
Bo dany mi czas jest ledwie krótką chwilą
A we wszystkim, co robię, chodzi o coś więcej niż styl
Jeszcze będziesz mieć czas, by zacząć od nowa

To jest ten czas i to jest ten czas i
To jest czas, czas, czas...

Tekst piosenki:


Where are you walking, I've seen you walking
Have you been there before?
Walk down your doorsteps, you'll take some more steps
What did you take them for?
There's a private in my boat and he wears
Pins instead of medals on his coat
There's a chicken in my nest and she won't
Lay until I've given her my best
At her request she asks for nothing
You get nothing in return
If you want she brings you water
If you don't then you will burn

You go through changes, it may seem strange
Is this what you're put here for?
You think you're happy and you are happy
That's what you're happy for
There's a man who can't decide if he should
Fight for what his father thinks is right
There are people wearing frowns who'll screw you up
But they would rather screw you down
At my request I ask for nothing
You get nothing in return
If you're nice she'll bring me water
If you're not then I will burn

This is the time and life that I am living
And I'll face each day with a smile
For the time that I've been given's such a little while
And the things that I must do consist of more than style
There are places that I am going

This is the only thing that I am sure of
And that's all that lives is gonna die
And there'll always be some people here to wonder why
And for every happy hello, there will be goodbye
There'll be time for you to put yourself on

Everything I've seen needs rearranging
And for anyone who thinks it's strange
Then you should be the first to want to make this change
And for everyone who thinks that life is just a game
Do you like the part you're playing

I see your picture
It's in the same old frame
We meet again
You look so lovely
You with the same old smile
Stay for a while
I need you so, oh, oh, oh, oh
And if you take it easy
I'm still teethin'
I want to love you, but
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

This is the time and life that I am living
And I'll face each day with a smile
For the time that I've been given's such a little while
And the things that I must do consist of more than style
There'll be time for you to start all over

This is the time and this is the time and
It is time, time, time...