tekstowo.pl

Lordi - Sir, Mr. Presideath, Sir

Tłumaczenie:


Powietrze jest ciężkie od oczekiwania
Dzieci machają flagami
Dziś będzie najlepszy dzień ich życia
Wszyscy wiemy, że świat jest pełen zła
On czuwa nad nami w dzień i w nocy
Dla naszego przywódcy cieszymy się ze śmierci

Czerwony dywan
On tu naprawdę jest
Uwaga!
Salutujcie!

Sir, Panie Prezydencie, Sir!
Wszyscy Cię bardzo kochamy

Mamy szczęście, że się tutaj urodziliśmy i dorośliśmy
Lepiej niż w Shangri-La
Obywatele! Podporządkujcie się a zajdziecie daleko
Nasz przywódca narzuca nam swoje zdanie
Ponieważ wie, co jest najlepsze
Zwyczajem jest rozpatrywanie usunięcia z twoich rąk

Cały świat Cię uwielbia

Wszyscy wiemy, co powiedzieliśmy
Serce naszego przywódcy jest zrobione ze złota
On zabija dzieci, kiedy one płaczą
Są irytujące i dlatego
Zabija kotki, to prawda
Musimy być lepsi od tego
Nie kwestionujemy życia w taki sposób
Nie musimy nigdy używać naszych mózgów

Tekst piosenki:


The air is thick with the anticipation
The children waving flags
Today is gonna be the best day of their lives
We all know the world is full of evil
He keeps us safe day and night
For our leader we are more than happy to die

Red carpet
He’s truly here
Attention!
Salute with eyes in ear !

Sir, Mr. Presideath, Sir !
We all love you so

We are lucky to be born and raised here
Better than Shangri-La
Hey citizen ! Just toe the line and you’ll go far
Our leader’s giving you all your opinions
Cause he knows what is best
Decent is dealt with by removal of your hands

The whole world loves ya

We all know what we’ve been told
Our leaders heart is made of gold
He kills babies when they cry
They sound annoying and that’s why
He kills kittens that’s a fact
We must be better off like that
We don’t question life this way
We never have to use our brains