London Grammar - Baby It's You

Tłumaczenie:


[Verse 1]
Wszystkie te światła się zmieniają
Zobacz je wszędzie
W moich żyłach jak błyskawica, nawet mnie to nie obchodzi
A tłum jest ciężki, nie chcę się ruszać
Wszystkie te kolory we mnie, ale widzę tylko Ciebie
I nic innego się nie liczy

[chór]
Ty, kochanie, to ty
Ty, kochanie, to ty
Ty, kochanie, to ty
Ty, kochanie, to ty

[Verse 2]
Wszystkie te pomalowane twarze, śpiewające do mnie
Tu jest ocean, ale jesteś wszystkim, co widzę
I nic innego się nie liczy

[Chór]
Ty, kochanie, to ty
Ty, kochanie, to ty
Ty, kochanie, to ty
Ty, kochanie, to ty
Ty, kochanie, to ty
Ty, kochanie, to ty
Ty, kochanie, to ty
Kochanie, to ty, kochanie, to ty

Miłość

Tekst piosenki:


[Intro]
Love

[Verse 1]
All these lights are changing
See 'em everywhere
In my veins like lightning, I don't even care
And the crowd is heavy, I don't wanna move
All these colours in me but all I see is you
And nothing else matters

[Chorus]
You, baby, it's you
You, baby, it's you
You, baby, it's you
You, baby, it's you

[Verse 2]
All these painted faces, singing back to me
There's an ocean here, but you are all I see
And nothing else matters

[Chorus]
You, baby, it's you
You, baby, it's you
You, baby, it's you
You, baby, it's you
You, baby, it's you
You, baby, it's you
You, baby, it's you
Baby, it's you, baby, it's you

[Outro]
Love