Lisbeth Scott - Good to me

Tłumaczenie:


Wszystko, co mówię
Sposób w jaki sprawiasz, że czuję
Nie mogę uwierzyć, że jesteś prawdziwy
Jesteś dla mnie dobry
Jesteś dla mnie dobry
Jesteś dla mnie dobry

Nigdy bym nie pomyślała
Serce, które pasuje do mojego
Czasami świat jest życzliwy
Jesteś dla mnie dobry
Jesteś dla mnie dobry
Jesteś dla mnie dobry

Kiedy wędruję po otwartym świecie, uśmiecham się, wiedząc, że jesteś moim domem

W ciemności, kiedy się miotam i obracam, spokój daje mi to, kiedy mnie trzymasz

Wszystko, co mówię
Sposób w jaki sprawiasz, że czuję
Nie mogę uwierzyć, że jesteś prawdziwy
Jesteś dla mnie dobry
Jesteś dla mnie dobry
Jesteś dla mnie dobry
Jesteś dla mnie dobry
Jesteś dla mnie dobry

Tekst piosenki:


All these things I say
The way you make me feel
I can't believe you're real
You are good to me
You are good to me
You are good to me

I never thought I'd find
A heart that fit with mine
Sometimes the world is kind
You are good to me
You are good to me
You are good to me

When I wander in the open world makes me smile to know that you're my home

In the darkness when I toss and turn gives me piece of mind when you hold me

All these things I say
The way you make me feel
I can't believe you're real
You are good to me
You are good to me
You are good to me
You are good to me
You are good to me