Lewis Capaldi - Days Gone Quiet

Tłumaczenie:


Teraz, kiedy krwawimy
Rozbici, okaleczeni
Myśleliśmy, że z nami koniec
A jednak, dalej tu jesteśmy
Utknęliśmy w tym samym miejscu
Pomimo tego, co pokonaliśmy
Nie zastanawiasz się czasem, kochanie
Kiedy to się skończy

Bo cena, którą zapłaciliśmy
Pozostawiła ślad, który brudzi
I myślę, że nigdy już nie będę taki sam

Może i zatrzymaliśmy ciemność w zatoce
Ale dalej ona dalej pozostaje wokoło
Tylko Bóg nieodmiennie wie
Jakie są dla nas horyzonty w jego sklepie*
Ale wiem, że i tak spróbuję
Przynajmniej na razie wszystko ucichło

Jutro niewiele znaczy
W wodach, które stworzyliśmy
I moje sekrety na mnie czekają
Kiedy trafię do mego grobu
Bo cena, którą zapłaciliśmy
Pozostawiła ślad, który brudzi
I myślę, że nigdy już nie będę taki sam

Może i zatrzymaliśmy ciemność w zatoce
Ale dalej ona dalej pozostaje wokoło
Tylko Bóg nieodmiennie wie
Jakie są dla nas horyzonty w jego sklepie*
Ale wiem, że i tak spróbuję
Przynajmniej na razie wszystko ucichło

Może i zatrzymaliśmy ciemność w zatoce
Ale dalej ona dalej pozostaje wokoło
Tylko Bóg nieodmiennie wie
Jakie są dla nas horyzonty w jego sklepie*
Ale wiem, że i tak spróbuję
Przynajmniej na razie wszystko ucichło
Wygląda na to, że nie ma innego wyjścia
Wygląda na to, że nie ma innego wyjścia
Wygląda na to, że nie ma innego wyjścia
Ale wiem, że i tak spróbuję
Przynajmniej na razie wszystko ucichło

* (?)

Tekst piosenki:


Now that we’re bleeding
Broken and scarred
Thought we were finished
And yet, here we are
Stuck in the same place
Despite what we overcame
Sometimes don’t it make you wonder, darling
When will it come to an end

’cause the price we paid
Left a mark that stains
And i don’t think I’ll ever be the same

We might have kept the black at bay
But all around it still remains
God only knows for evermore
What horizons hold for us in store
Looks like there’s no way around
But i know I’ll try somehow
At least it’s all gone quiet for now

Tomorrow don’t mean much
In the waters we made
And my secrets are waiting for me
When i get to my grave
’cause the price we paid
Left a mark that stains
And i don’t think I’ll ever be the same

We might have kept the black at bay
But all around it still remains
God only knows for evermore
What horizons hold for us in store
Looks like there’s no way around
But i know I’ll try somehow
At least it’s all gone quiet for now

We might have kept the black at bay
But all around it still remains
God only knows for evermore
What horizons hold for us in store
Looks like there’s no way around
Looks like there’s no way around
Looks like there’s no way around
But i know I’ll try somehow
At least the day’s gone quiet for now