Leprous - Castaway Angels

Tłumaczenie:


Aniołowie rozbitkowie

Sięgam po zapomnienie
W nim się schowam
Marząc wciąż o innym zakończeniu
Nie mogę już spojrzeć wstecz

Nigdy nie patrz wstecz, nie patrz znów wstecz
Nigdy nie patrz wstecz, nie patrz znów wstecz
Nigdy nie patrz wstecz

Chciałbym wiedzieć
Czy czeka tam armia
A teraz chcę wiedzieć
Gdzie jesteśmy
Gdzie jesteśmy
I wiem, że mamy szansę
Zostać aniołami rozbitkami
Ale chcę to wiedzieć na pewno

Siedząc tutaj, wciąż odliczając minuty
Znalazłem swoje miejsce w samotności
Pomóż mi stawić czoła tej nicości
Bo moja wizja upadła

Nigdy nie patrz wstecz, nie patrz znów wstecz
Nigdy nie patrz wstecz, nie patrz znów wstecz
Nigdy nie patrz wstecz
Nigdy nie patrz wstecz
Nigdy nie patrz wstecz, nie patrz znów wstecz
Nigdy nie patrz wstecz, nie patrz znów wstecz
Nigdy nie patrz wstecz

Chciałbym wiedzieć
Czy czeka tam armia
A teraz chcę wiedzieć
Gdzie jesteśmy
Gdzie jesteśmy
I wiem, że mamy szansę
Zostać aniołami rozbitkami
Ale chcę to wiedzieć na pewno

I wiem, że mamy szansę
Zostać aniołami rozbitkami
Ale chcę to wiedzieć na pewno

Tekst piosenki:


Reaching out for oblivion
Hiding here for now
Dreaming still 'bout another end
I can't look back any more

Never look back, never look back again
Never look back, never look back again
Never look back, never look back

And I wanna know
If there's an army waiting
And now I wanna know
Where we are
Where we are
And I know there's a chance
We'll be castaway angels
But I wanna know for sure

Sitting here, counting minutes still
Found my place in solitude
Help me face this nothingness
For my vision is gone

Never look back, never look back again
Never look back, ever look back again
Never look back, never look back
Never look back, never look back
Never look back, never look back again
Never look back, never look back again
Never look back, never look back (back)

And I wanna know
If there's an army waiting
And now I wanna know
Where we are
Where we are
And I know there's a chance
We'll be castaway angels
And I, I wanna know for sure

Oh OH oh oh oh ooooh oh
Oh OH oh oh oh ooooh OOOOH oh
Oh OH oh oh oh ooooh oh
And I know there's a chance
We'll be castaway angels
But I wanna know for sure