Leonard Cohen - Since You Asked

Tłumaczenie:


Tym, co ci dam odkąd prosiłaś
Jest mój cały wspólny czas
Weź wyboiste słoneczne dni
Ciepła i nietrwała pogoda

Wybierz drogi, którymi szedłem
Szukając jutrzejszego czasu
Święty spokój

Gdy moje życie przelewa się w twoje
Zmieniając się godzinami
Wypełniając świat czasem
Zmieniając czas na kwiaty

Mogę pokazać ci wszystkie piosenki
Że nigdy przedtem nie śpiewałem jednej osobie

Widzieliśmy milion gwiazd
Leżąc nad wodami
Wspinałaś się ze mną na wzgórza
Do schroniska górskiego

Zdejmując dzień jeden po drugim
Ustawiając je, aby oddychały w słońcu

Weź lilie i koronki
Z dziecięcych dni
Wszystkie kręte ścieżki wierzby
Prowadzą dokądś i na zewnątrz

To właśnie daję
O to cię proszę
Nic więcej

Tekst piosenki:


What I'll give you since you've asked
Is all my time together
Take the rugged sunny days
The warm and rocky weather

Take the roads that I have walked along
Looking for tomorrow's time
Peace of mind

As my life spills into yours
Changing with the hours
Filling up the world with time
Turning time to flowers

I can show you all the songs
That I never sang to one man before

We have seen a million stars
Lying by the waters
You have climbed the hills with me
To the mountain shelter

Taking off the days one by one
Setting them to breathe in the sun.

Take the lilies and the lace
From the days of childhood
All the willow winding paths
Leading up and outward

This is what I give
This is what I ask you for
Nothing more