Lake Of Tears - Burn Fire Burn

Tłumaczenie:


Płonie wzgórze ognia, podmuch rogu zagłady
Złowieszcze panowanie, śmierć nadejdzie wkrótce

Powinniśmy przenieść ognień wszędzie
a wszyscy nasi wrogowie powinni spłonąć, yeah
W ogniu wszyscy powinni umrzeć

I jak smoki powinniśmy rządzić
Rządzić w ogniu, rządzić w płomieniach
Niesiemy ogień tam gdzie idziemy
Płoń ogniu płoń

Płomienie nad Faerun, dźwięk bitewnego płaczu
Szalejące ognie, czas na śmierć

Powinniśmy przenieść ognień wszędzie
a wszyscy nasi wrogowie powinni spłonąć, yeah
W ogniu wszyscy powinni umrzeć

I jak smoki powinniśmy rządzić
Rządzić w ogniu, rządzić w płomieniach
Niesiemy ogień tam gdzie idziemy
Płoń ogniu płoń

Ogień płonie wszędzie, śmierć przyszła
Nad Faerun, nasza robota wykonana

Powinniśmy przenieść ognień wszędzie
a wszyscy nasi wrogowie powinni spłonąć, yeah
W ogniu wszyscy powinni umrzeć

I jak smoki powinniśmy rządzić
Rządzić w ogniu, rządzić w płomieniach
Niesiemy ogień tam gdzie idziemy
Płoń ogniu płoń

Tekst piosenki:


Burn beacon fires
blow horns of doom
Sinister ascendancy
death's coming soon

We shall take the fire everywhere
And all our enemies shall burn, yeah
In the fire they all shall die...

And like the dragons we shall reign
Reign in fire, reign in flames
We bring the fire where we turn
Burn fire burn

Flames upon Faerun
sound battle cries
Raging fires
time to die

We shall take the fire everywhere
And all our enemies shall burn, yeah
In the fire they all shall die...

And like the dragons we shall reign
Reign in fire, reign in flames
We bring the fire where we turn
Burn fire burn

Burn...

Fire burning everywhere
death has come
Upon Faerun
our work is done

We shall take the fire everywhere
And all our enemies shall burn, yeah
In the fire they all shall die...

And like the dragons we shall reign
Reign in fire, reign in flames
We bring the fire where we turn
Burn fire burn