Lady Gaga - The Sound of Music

Tłumaczenie:


Wzgórza są ożywione dźwiękami muzyki
Pieśniami śpiewanymi przez tysiące lat
Wzgórza wypełniają mi serce dźwiękami muzyki
Moje serce chce śpiewać każdą słyszaną piosenkę

Moje serce chce bić niczym skrzydła ptaków,
Które wznoszą się z jeziora ku drzewom
Moje serce chce wzdychać niczym sygnaturka,
Która dolatuje z wiatrem od kościoła

Śmiać się jak potok, gdy się podrywa i przewraca
Nad kamieniami na swej drodze
Śpiewać przez całą noc
Niczym skowronek, który uczy się modlić

Pójdę na wzgórza, gdy me serce będzie samotne
Wiem, że usłyszę to, co wcześniej słyszałam
Dźwięki muzyki pobłogosławią moje serce
I będę ponownie śpiewać!

~~~~♫♫♫ ~~~~

mieszanka piosenek z musicalu "The Sound of Music"

copyright © basiabijou

Tekst piosenki:


The hills are alive with the sound of music
With songs they have sung for a thousand years
The hills fill my heart with the sound of music
My heart wants to sing every song it hears

My heart wants to beat like the wings of the birds
That rise from the lake to the trees
My heart wants to sigh like a chime
That flies from a church on a breeze

To laugh like a brook when it trips and falls
Over stones on its way
To sing through the night
Like a lark who is learning to pray

I go to the hills, when my heart is lonely
I know I will hear what I've heard before
My heart will be blessed with the sound of music
And I'll sing once more!

~~~~♫♫♫ ~~~~

a medley of songs from "The Sound of Music"