tekstowo.pl

Kristin Chenoweth - I was here

Tłumaczenie:


Dostrzeżesz mnie
Zostawię swój ślad
Jak inicjały wyryte w starym dębie
Poczekaj tylko chwilę

Może napiszę coś tak jak Twain
Może namaluję jak Van Gogh
Uleczę przeziębienie, nie wiem
Ale jestem gotowa zacząć, bo w moim sercu wiem

Chcę zrobić coś co się liczy
Powiedzieć coś innego
Coś co przykuje uwagę całego świata
Chcę zrobić coś lepszego
Z czasem, który został mi dany
Chcę spróbować dotknąć kilka serc w tym życiu
Zostawić coś co by powiedziało
Że tutaj byłam

Udowodnię ci, że się mylisz
Jeśli sądzisz, że tylko tak mówię, zdziwisz się
Bo to marzenie jest zbyt silne
I może za niedługo

Stworzę jaką symfonię
Może będę walczyć o pokój na świecie
Bo wiem, że to moje przeznaczenie
Przepisane chęcią
Pozostawienia czegoś swojego na tym świecie

Chcę zrobić coś co się liczy
Powiedzieć coś innego
Coś co przykuje uwagę całego świata
Chcę zrobić coś lepszego
Z czasem, który został mi dany
Chcę spróbować dotknąć kilka serc w tym życiu
Zostawić coś co by powiedziało
Że tutaj byłam

Chcę zrobić coś co się liczy
Powiedzieć coś innego
Coś co przykuje uwagę całego świata
Chcę zrobić coś lepszego
Z czasem, który został mi dany
Chcę spróbować dotknąć kilka serc w tym życiu
Zostawić coś co by powiedziało
Że tutaj byłam

Chcę zrobić coś co się liczy
Powiedzieć coś innego
Coś co przykuje uwagę całego świata
Chcę zrobić coś lepszego
Z czasem, który został mi dany
Chcę spróbować dotknąć kilka serc w tym życiu
Zostawić coś co by powiedziało
Że tutaj byłam

Tekst piosenki:


You will notice me
I’ll be leaving my mark
Like initials carved in an old oak tree
Just wait and see

Maybe I’ll write like Twain wrote
Maybe I’ll paint like Van Gogh
Cure the common cold, I don’t know
But I’m ready to start cause I know in my heart

I wanna do something that matters
Say something different
Something that sets the whole world on its ear
I wanna do something better
With the time I was given
I wanna try to touch a few hearts in this life
Leave nothing less than something that says
I was here

I will prove you wrong
If you think I’m all talk, you’re in for a shock
Cause this dream’s too strong
And before too long

Maybe I’ll compose symphonies
Maybe I’ll fight for world peace
Cause I know it’s my destiny
Transcribed by
To leave more than a trace of myself in this place

I wanna do something that matters
Say something different
Something that sets the whole world on its ear
I wanna do something better
With the time I was given
I wanna try to touch a few hearts in this life
Leave nothing less than something that says
I was here

I wanna do something that matters
Say something different
Something that sets the whole world on its ear
(I wanna do something that matters
Say something different
Something that sets the whole world on its ear)

I wanna do something that matters
Say something different
Something that sets the whole world on its ear
I wanna do something better
With the time I was given
I know that I will do more than just pass through this life
And leave nothing less than something that says
I was here
I was here
I was here