tekstowo.pl

Korn - Out Of You

Tłumaczenie:


Spójrz na siebie, wykolejasz się w zwolnionym tempie, gdybym był Tobą sprzedałbym każde poczucie winy, jeśli to prawda, mogłabyś skłamać, zatrzymać to, spróbować mi przypomnieć? Coś zupełnie nowego, wciąż nurkuję pazernie w każdą emocję

Czy po to jest miłość? Nigdy nie zmierzyłem się z prawdą, jestem zagubiony gdzieś poza Tobą

Powinienem wiedzieć, że jesteś chłodna, jak mogłem być tak ciemny? Założę się, że jesteś przybita i tylko ktoś ponury zobaczy i wyleczy tę chorobę, zrywam z odpowiedzialnością, cena jest wysoka ale wydaję mi się, że podołam, wziąłem też instrukcję i czy jak już będziesz leżeć, wciąż będę czuł smutek?

Czy po to jest miłość? Nigdy nie zmierzyłem się z prawdą, jestem zagubiony gdzieś poza Tobą

Nie mogę od ciebie uciec, chciałbym zerwać ten łańcuch, nie potrafię odpowiadać na te pojebane gierki
Nie mogę od ciebie uciec, chciałbym zerwać ten łańcuch, nie potrafię odpowiadać na te pojebane gierki
Nie mogę od ciebie uciec, chciałbym zerwać ten łańcuch, nie potrafię odpowiadać na te pojebane gierki
Te pojebane gierki, te pojebane gierki, te pojebane gierki, te pojebane gierki

Czy po to jest miłość? Nigdy nie zmierzyłem się z prawdą, jestem zagubiony gdzieś poza Tobą

Nie mogę od ciebie uciec, chciałbym zerwać ten łańcuch, nie potrafię odpowiadać na te pojebane gierki
Nie mogę od ciebie uciec, chciałbym zerwać ten łańcuch, nie potrafię odpowiadać na te pojebane gierki

Tekst piosenki:


Now look at you, you're like a trainwreck that is in slow motion, if I were you, I'd trade away that every guilty notion, if this is true, would you lie, would you keep, would you try to remind me? A something really new, still I dive in grasping any emotion

Is it love for? I've never faced the truth, I'm lost in out of you

I should've known you're so cold and how could I be so clueless? I bet your ground and only grim will see and get off this illness, I buck away, but the prize is high and I guess I manage, I took the script too and if you lay down would I still feel sadness?

Is it love for? I've never faced the truth, I'm lost in out of you

I can't escape you, wish I could break this chain, I can't relate to these little fucking games, I can't escape you, wish I could break this chain, I can't relate to these little fucking games, I can't escape you, wish I could break this chain, I can't relate to these little fucking games, these little fucking games, these little fucking games, these little fucking games, these little fucking games

Is it love for? I've never faced the truth, I'm lost in out of you, out of you, out of you

I can't escape you, wish I could break this chain, I can't relate to these little fucking games, I can't escape you, wish I could break this chain, I can't relate to these little fucking games