Kongos - Far Away

Tłumaczenie:


Słyszysz to?
To piosenka, która sprawi, że poczujesz się dobrze
Woła mnie i woła ciebie
Więc czy nie będziesz śpiewać całe popołudnie
Głośno i beztrosko?

Słyszysz to?
To piosenka, która wypełni pustą przestrzeń
Zabierze cię do lepszych czasów
Na letnią ścieżkę, którą rozpoznasz
Która rozjaśni twój dzień

Powiedziałaś mi, powiedziałaś mi rano, kiedy wybudziłaś się ze wstrząsu
Że ostatnio, ostatnio ukrywasz, że wewnątrz płaczesz
Ponieważ wszyscy, których kochasz są daleko
Nie chcę być daleko
Nie chcę być daleko nigdy więcej
Daleko
Nie chcę być daleko
Nie chcę być daleko nigdy więcej

Czujesz to?
To ciężar, który nie chce opuścić pokoju
Jest pod skórą i kośćmi
Osiada głęboko i zastyga jak kamień
Z każdym niespokojnym snem

Powiedziałaś mi, powiedziałaś mi rano, kiedy wybudziłaś się ze wstrząsu
Że ostatnio, ostatnio ukrywasz, że wewnątrz płaczesz
Kiedy każdy odchodzi...
Dom jest, dom jest tam gdzie chcesz widzieć z dachu zachód słońca
Nie wędrując, bo Rzym jest odludny nawet w nowym łóżku
Kiedy wszyscy, których kochasz
Trzymają się, ledwo się trzymają kiedy budzą się ze wstrząsu
I może, może ukrywali, że płaczą wewnątrz
Ponieważ wszyscy, których kochali są daleko
Nie chcę być daleko
Nie chcę być daleko nigdy więcej
Daleko
Nie chcę być daleko
Nie chcę być daleko nigdy więcej

Tekst piosenki:


You hear that?
There's a song to make you feel alright
It's calling me, and calling you
So won't you sing all afternoon
Loud and carelessly

You hear that?
There's a song to fill the empty space
It'll take you back to better times
A summer track you'll recognize
That brightens up your day

You told me, told me in the morning when you woke up from a daze
That lately, lately you've been hiding that you choke up
‘Cause everyone you love is far away
Don't want to be far away
Don't want to be far away no more
Far away
Don't want to be far away
Don't want to be far away no more

You feel that?
There's a weight that can't escape the room
It's underneath the skin and bones
It settles deep and sets like stone
With every restless sleep

You told me, told me in the morning when you woke up from a daze
That lately, lately you've been hiding that you choke up
When everybody goes….
Home is, home is where you'd like to see the sunset, from a roof
Not roaming, ‘cause Rome is even lonely in a new bed
When everyone you love is
Holding, barely holding on when they wake up from a daze
And maybe, maybe they've been hiding that they choke up
‘Cause everyone they love is far away
Don't want to be far away
Don't want to be far away no more.
Far away
Don't want to be far away
Don't want to be far away no more.