tekstowo.pl

Kiss - God Gave Rock 'N' Roll To You II

Tłumaczenie:


BÓG DAŁ CI ROCK ‘N ROLLA II
Bóg dał ci rock and rolla, dał ci rock and rolla
Włożył go w duszę każdego

Czy wiesz, czego chcesz? Nie jesteś pewien
Nie czujesz się dobrze i nie możesz znaleźć lekarstwa
I dostajesz mniej niż to, czego szukałeś

Nie masz kasy lub super bryki
I znudziło ci się wymawiać życzenia do spadających gwiazd
Musisz włożyć wiarę w głośną gitarę

Bóg dał ci rock and rolla
dał ci rock and rolla
Dał rock and rolla każdemu (o tak)
Bóg dał ci rock and rolla
dał ci rock and rolla
Włożył go w duszę każdego

Teraz słuchaj!
Jeśli chcesz być piosenkarzem, lub grać na gitarze
Człowieku, musisz harować lub nie zajdziesz daleko
Bo nigdy nie jest za późno by pracować od ósmej do piątej
Możesz wziąć postanowienie lub pójść na kompromis
Możesz pracować ciężko lub fantazjować
Ale nie zaczniesz żyć, aż zdasz sobie sprawę (muszę ci powiedzieć)

Bóg dał ci rock and rolla, dał ci rock and rolla
Dał rock and rolla każdemu
Bóg dał ci rock and rolla, dał ci rock and rolla
Włóż go w duszę

Bóg dał ci rock and rolla
(każdemu dał pieśń by śpiewać)
Dał ci rock and rolla
Dał rock and rolla każdemu
Podarował rock and rolla każdemu
Podarował rock and rolla

“ja wiem, że życie czasami jest ciężkie! I ja wiem, że życie czasami jest nudne! Ale ludzie, dano nam dar, dano nam drogę. I nazwa tej drogi to ..... Rock and Roll!"

Tekst piosenki:


God gave rock and roll to you,
gave rock and roll to you
Put it in the soul of everyone

Do you know what you want? You don't know for sure
You don't feel right, you can't find a cure
And you're gettin' less than what you're lookin' for

You don't have money or a fancy car
And you're tired of wishin' on a falling star
You gotta put your faith in a loud guitar

Chorus:
God gave rock and roll to you,
gave rock and roll to you
Gave rock and roll to everyone (oh yeah)
God gave rock and roll to you,
gave rock and roll to you
Put it in the soul of everyone
"Now listen"
If you wanna be a singer, or play guitar
Man, you gotta sweat or you won't get far
Cause it's never too late to work nine-to-five
You can take a stand, or you can compromise
You can work real hard or just fantasize
But you don't start livin' till you realize -
"I gotta tell ya!"

God gave rock and roll to you, gave rock and roll to you
Gave rock and roll to everyone
God gave rock and roll to you, gave rock and roll to you
Put it in the soul

(Instrumental break)
God gave rock and roll to you
(to everyone he gave the song to be sung)
Gave rock and roll to you,
gave rock and roll to everyone
God gave rock and roll to you
(to everyone he gave the song to be sung)
Gave rock and roll to you,
saved rock and roll for everyone
Saved rock and roll
chorus repeats out...

"I know life sometimes can get tough!
And I know life sometimes can be a drag!
But people, we have been given a gift,
we have been given a road
And that road's name is... Rock and Roll!"