Killswitch Engage - Fixation On The Darkness

Tłumaczenie:


Skupienie Się Na Ciemności

skupienie się na ciemności, która pochłania ten świat
wysysa siłę z naszego narodu, zmiana
powrót do łona, nowe życie
złóż głowę do odpoczynku, miłosierdzie
by dać ci spokój myśli, złóż swoją głowę do odpoczynku
zbierz się w sobie, to ciało jest tylko skorupą
zmiana, jedyny sposób w jaki przetrwamy
światło, przeobrażenie duszy, duszy i umysłu
powiedz im, że nas nie powstrzymają, czas na zmianę

Tekst piosenki:


fixation on the darkness that engulfs this world
drain the life force of our people, change
return to the womb, new life
lay your head to rest, mercy
to give you a peace of mind, lay your head to rest
come together inside, this body is only a shell
change, the only way we will survive
light transfiguration of the soul, of the soul, of the mind
tell them they will not hold us down, it's time for a change