Killswitch Engage - A Tribute To The Fallen

Tłumaczenie:


[Zwrotka]
To nie są te dni które
Podważą naszą determinację
Przeżywając dni poległych
Głos który kiedyś przemówił z siłą i nadzieją
Teraz śpiewa lament o poległych

[Refren]
Nie możesz złamać
Tej miłości nienawiścią
Hołd dla poległych
Twoja wybór się dokonał
Więc idź swoją drogą
Hołd dla poległych

[Zwrotka]
Z nowym świtem powstajemy
W nowej sile
Teraz dopiero zaczęliśmy
Walczyć w tej wewnętrznej wojnie.

[Refren]
Nie możesz złamać
Tej miłości nienawiścią
Hołd dla poległych
Twoja wybór się dokonał
Więc idź swoją drogą
Hołd dla poległych

Przejdź ścieżką którą wybrałeś
Nasza wiara pozostaje niezłomna

[Bridge]
Nawet jeśli umrzemy tej nocy
To jest niekończąca się walka
Nasze duchy będą żyć dalej
W sercach tych których zostawiamy
Z połamanymi kośćmi i wolą z kamienia
Na końcu nie pozostaniemy sami

[Refren]
Nie możesz złamać
Tej miłości nienawiścią
Hołd dla poległych
Twoja wybór się dokonał
Więc idź swoją drogą
Hołd dla poległych

Tekst piosenki:


(Verse)
These are the times that will
challenge our resolve
Living on the days of the fallen
A voice that once spoke of strength and hope
Now sings the dirge of the hopeless

(Chorus)
You cannot break
This love with hate
A tribute to the fallen
Your choice is made
So go your way
A tribute to the fallen

(Verse)
With a new dawn we rise
In renewed strenght
Knowing we've just begun
To fight this war within

(Chorus)
You cannot break
This love with hate
A tribute to the fallen
Your choice is made
So go your way
A tribute to the fallen

Walk the path you've chosen
Our faith remains unbroken

(Bridge)
Even if we die tonight
This is an endless fight
Our spirits will live on
In the hearts of those we leave behind
With broken bones, and the will of stone
In the end we will not stand alone

(Chorus)
You cannot break
This love with hate
A tribute to the fallen
Your choice is made
So go your way
A tribute to the fallen