Katie Melua - Your Longing Is Gone

Tłumaczenie:


Kiedyś naprawdę wydawało się, że lecimy wysoko
Możesz powiedzieć, że nasze dni były zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe
Uwielbiałam, kiedy pokazałeś mi, że w środku umierasz
Jakbym musiała odpowiedzieć na to wyrywanie od ciebie
a potem liście zmieniły odcienie i poleciały w górę
Twoja tęsknota odeszła
Teraz nie próbuj tego na siłę
Twoja tęsknota odeszła
Wyjeżdżam z poranną rosą

Mam listę miejsc, w których znajdę moją wolność
Mogłeś mnie gdzieś zobaczyć, niemyślącą o tobie
Cóż, może dlatego, że dałam ci za dużo tego, czego potrzebowałeś
Ale prawdziwe przyczyny to blaknięcie i cieniowanie na niebiesko
A potem morze pociemniało i wzbiło się w górę
Twoja tęsknota odeszła
Było słodkie jak letnie niebo
Twoja tęsknota odeszła
Po prostu przyzwyczaiłem się, że to wszystko jest moje

Przez chwilę byliśmy jednością, która miała znaczenie w naszym życiu
Jak mi wmówiłeś
Taką słodką, taką darmową, taką świetną rzecz?

Twoja tęsknota odeszła
Nie ma znaczenia, co robię
Twoja tęsknota odeszła
Wyjeżdżam z poranną rosą
Twoja tęsknota odeszła
Wyjeżdżam z poranną rosą

Tekst piosenki:


It used to really feel like we were high flying
you could say our days were too good to be true
I loved it when you showed me that inside you were dying
like I had to answer that pull from you
and then the leaves changed shades and up they flew
Your longing is gone
now don't go trying to force it
your longing is gone
I'm gonna leave with the morning dew

I've got a list of places where I'll find my freedom
you could see me somewhere not thinking of you
well maybe it's because I gave you too much of what you were needing
but the real reasons are fading and shading in the blue
and then the sea grew dark and up it flew
Your longing is gone
it was sweet like a summer sky
your longing is gone
I just got used to it being all mine

For a while we were the only thing that mattered in our lives
how did you make me believe
in such a sweet, in such a free, in such a cool thing

Your longing is gone
it doesn't matter what I do
your longing is gone
I'm gonna leave with the morning dew
your longing is gone
I'm gonna leave with the morning dew