Katie Melua - Leaving The Mountain

Tłumaczenie:


Opuszczaliśmy górę, potrzebował dnia
Patrzyłem, jak biel rozpływa się
Nasz kierowca lubił rozmawiać ze wzgórzami w oczach
i wspomniał o lesie zakopanym w lodzie

Chciał iść i pochwalić się tym błyszczącym
i wszystko ożyło w naszym słuchaniu
Słyszałem ostrą szarotkę
tylko w słowach, które rozbrzmiewały mi w głowie
Naprawdę świecił jak sztuka w galerii
w umyśle, a potem znikał
i to miejsce, które tam było
głęboko w ziemi
w powietrzu unosiło się coś nowego

W dolinie domy, z których wydobywa się dym
i oznaki osuwisk, widziałem, kiedy mówił
Tata powiedział „chodźmy tam, już po drodze”
ale nie mieliśmy czasu, zobaczymy to kiedyś

Chciał iść i pochwalić się tym błyszczącym
i wszystko ożyło w naszym słuchaniu
Słyszałem ostrą szarotkę
tylko w słowach, które rozbrzmiewały mi w głowie
Naprawdę świecił jak sztuka w galerii
w umyśle, a potem znikał
i to miejsce na ziemi
Jedna z tych rzeczy, których próbujesz
ale nie możesz zrozumieć

Jedna z tych rzeczy, których próbujesz
ale nie możesz zrozumieć

Tekst piosenki:


We were leaving the mountain, it needed the day
I watched as the whiteness melted away
Our driver liked talking, with the hills in his eyes
and he mentioned a forest buried in ice

He wanted to go and show it off glistening
and it all came alive in our listening
I could hear crisp Edelweiss
just in the words that rang in my mind
It really did glow like art in a gallery
in the mind, and then it was vanishing
and that place that was there
deep in the land
it put something new in the air

Down in the valley, homes letting out smoke
and signs of landslides, I saw as he spoke
Dad said “let's go there, it's right on our way”
but we didn't have time to, we'll see it some day

He wanted to go and show it off glistening
and it all came alive in our listening
I could hear crisp Edelweiss
just in the words that rang in my mind
It really did glow like art in a gallery
in the mind, and then it was vanishing
and that place in the land
One of those things you try
but you can't understand

One of those things you try
but you can't understand