Karel Kryl - Przewielmożny Kat

Tłumaczenie:


In the gloomy lighting of the Gothic hall
frightened pawnbrokers gaze into the missals
and horde of the murderers demands a blessing,
after all - the first of the knights is his Majesty the Headsman,
a-a-a, the first of the knights is his Majesty the Headsman

The priest-devil who celebrates the mass has got a stole made of the noose,
beneath the purple surplice is a bottle of vitriol,
the scent of sulfur from the mortars flows
to the red cowl of first of the knights, lo - his Majesty the Headsman
to the red cowl of first of the knights, lo - his Majesty the Headsman

On the national ensign is the emblem with a guillotine,
made from the razor wire, it smells of rotting meat,
land nests the unkindness of ravens,
nation is ruled by the executioner

King kneels before Satan, looks forward for a scepter,
and mob beneath the plane tree foretells an advice of the wise,
and the crowd of heretics is rejoicing and cheering,
after all - he first of the knights is his Majesty the Headsman,
a-a-a, the first of the knights is his Majesty the Headsman

On the street corner a murderer is preaching about the morality,
in front of the prison gates the guards are patrolling,
on the soldier armor is vividly written in black
that first of the knights is his Majesty the Headsman,
a-a-a, that first of the knights is his Majesty the Headsman

Above the government palace soars a banner with the guillotine,
made from the razor wire, it smells of rotting meat,
land nests the unkindness of ravens,
nation is ruled by the executioner

Horrible was this country when you had to watch
how they forbade to write and forbade to sing,
and it wasn't enough for them - they ordered children
to pray the way it was wished by his Majesty the Headsman,
a-a-a, to pray the way it was wished by his Majesty the Headsman

With a grin Devil saw a share for everyone,
son hated his father, brother harmed his brother,
only a death's-head hawkmoth is floating above that land
where in the circle of empty heads dwells his Majesty the Headsman,
a-a-a, where in the circle of empty heads dwells his Majesty the Headsman

https://lyricstranslate.com by Edvard Sidoryk

Tekst piosenki:


Gdzie zamek jest z kamienia, wśród krużganków krętych
Kapłani przekupieni patrzą do ksiąg świętych
A najemni żołnierze żądają błogosławieństw.
Wszak pierwszym z rycerzy jest Przewielmożny Kat.
Wszak pierwszym z rycerzy jest Przewielmożny Kat.

Sam diabeł mszę odprawia, przepasany strykiem.
Klęczące tłumy zbawia hostią z arszenikiem.
Smród siarki się unosi i opada chmurami
Lśni topór, który nosi Przewielmożny Kat.
Lśni topór, który nosi Przewielmożny Kat

Na chorągwi państwa jest godło z gilotyną
Gdy macha nią hultajstwo, to wkoło czuć padliną.
Kruka czarny cień na ziemię padł.
Tłumem rządzi Przewielmożny Kat.

Gdy władcę z jego zbrodni piekieł król rozgrzesza
Gdy tłuszcza na kasztanie innowierców wiesza
To z tysiąca moździerzy grzmią dziękczynne wiwaty
Że pierwszym z rycerzy jest Przewielmożny Kat
Że pierwszym z rycerzy jest Przewielmożny Kat

Gdy zbrodniarz w środku rynku na ambonie staje
A miejska straż w ordynku honor mu oddaje.
Tłum stalowych pancerzy pieśń dziękczynną wznosi
Że pierwszym z rycerzy jest Przewielmożny Kat
Że pierwszym z rycerzy jest Przewielmożny Kat

Na chorągwi państwa jest godło z gilotyną
Gdy macha nią hultajstwo, to wkoło czuć padliną.
Kruka czarny cień na ziemię padł.
Tłumem rządzi Przewielmożny Kat.

W takim oto państwie, jak można się spodziewać,
Wnet zakazali pisać, zakazali śpiewać.
A mało im to było, nakazali dzieciom,
Modlić się jak zapragnie Przewielmożny Kat.
Modlić się jak zapragnie Przewielmożny Kat.

Z miłości diabeł szydził i po domach chodził.
Syn ojca nienawidził i brat bratu szkodził
I tylko czarny kruk się nad tą ziemią wznosił
Gdzie w kręgu tępych głów tkwi Przewielmożny Kat.
Gdzie w kręgu tępych głów tkwi Przewielmożny Kat.