Kally's Mashup Cast - I've Changed

Tłumaczenie:


Wiem, jak to będzie wyglądać
Wiem po prostu, jak to będzie kosztować węgorza
I jak książka z opowiadaniami
Wbiegnę w twoje ramiona i uzdrowię
Wracam do domu i wracam
Nic nie może zastąpić takiego uczucia
Bycia znanym i kochanym
I należący do kogoś

Wiem, zmieniłam się, tak
Nadal nie mogę się doczekać, kiedy wrócę
To, co się nie zmieniło
Gdzie wszystko jest tak, jak wyszłam
Minęło 6 miesięcy odkąd jestem opakowana
W ramionach mojej matki
Czy nadal będzie to samo
Nawet jeśli
Zmieniłam się
Tak, zawaliłam
Zmieniłam się
Tak, zawaliłam

Zobaczę uśmiech na twojej twarzy
Zobaczę wspomnienia w twoich oczach
To więcej niż miejsce
To powrót do mojego starego życia
Zawsze będę i zawsze będę
I zostaw moje serce tam, gdzie czas się zatrzymuje
Tam, skąd jestem, tam mnie znaleziono
Tak, to moje rodzinne miasto

Wiem, zmieniłam się, tak
Nadal nie mogę się doczekać, kiedy wrócę
To, co się nie zmieniło
Gdzie wszystko jest tak, jak wyszłam
Minęło 6 miesięcy odkąd jestem opakowana
W ramionach mojej matki
Czy… to nadal… będzie to samo
Nawet jeśli
Zmieniłam się
Tak, zawaliłam
Zmieniłam się
Tak, zawaliłam

Czy kiedykolwiek naprawdę możemy wrócić
Czy kiedykolwiek naprawdę możemy wrócić
I przeżyj ponownie życie, jak pamiętam
Czy kiedykolwiek naprawdę mogę wrócić
„Bo się zmieniłam
Tak, zawaliłam
Zmieniłam się
Tak, zawaliłam

Minęło 6 miesięcy, odkąd jestem opakowana
W ramionach mojej matki
Czy nadal będzie to samo
Nawet jeśli
Zmieniłam się chaaa
Tak, zawaliłam
Zmieniłam się chaaa
Whoa-oh-oh, cha-anged
Och, tak, zmieniłam się
Tak, zawaliłam
Oh-oh-oh-oh, zmieniłam się
Tak, zmieniłam się

I jak z bajki
Wbiegnę w twoje ramiona i uzdrowię się

Tekst piosenki:


I know how it's gonna look
I know just how it's gonna fee-eel
And like a story book
I'm gonna run into your arms and heal
Coming home and coming back
Nothing can replace a feeling like that
Of being known and being loved
And belonging to someone

I know, I've changed, yeah
I still can't wait to get on back
To what hasn't changed
Where everything's just the way I left
It's been 6 months since I'm wrapped up
Inside my mother's arms
Will it still feel the same
Even though
I've changed
Yeah, I've cha-anged
I've changed
Yeah, I've cha-anged

I'll see the smile on your face
I'll see the memories in your eyes
This is more than a place
It's a reunion with my old life
I'll always have, and always will
And leave my heart where time stands still
Where I'm from, is where I'm found
Yeah, this is my hometown

I know, I've changed, yeah
I still can't wait to get on back
To what hasn't changed
Where everything's just the way I left
It's been 6 months since I'm wrapped up
Inside my mother's arms
Will… it still… feel the same
Even though
I've changed
Yeah, I've cha-anged
I've changed
Yeah, I've cha-anged

Can we ever really go back
Can we ever really go back
And re-live life as I remember
Can I ever really go back
‘Cause I've changed
Yeah, I've cha-anged
I've changed
Yeah, I've cha-anged

It's been been 6 months since I'm wrapped up
Inside my mother's arms
Will it still feel the same
Even though
I've chaaaanged
Yeah, I've cha-anged
I've chaaaanged
Whoa-oh-oh, I've cha-anged
Oh, yeah, I've changed
Yeah, I've cha-anged
Oh-oh-oh-oh, I've changed
Yeah, I've changed

And like a storybook
I'm gonna run into your arms and heal