K-391 - Mystery feat. Wyclef Jean

Tłumaczenie:


Jesteś moją jedyną miłością, ey

Tajemnice twojej słodkiej miłości
One mnie budzą
I zachowują moją duszę
Kiedyś zwykłem być tak niedojrzałym
Sprawiłaś, że stałem się dorosły
I wszystko zrozumiałem

Teraz wszystko jest dobrze, dobrze, dobrze
Jest coś we mnie co mnie ożywia
Z tobą i ze mną tuż obok siebie
Jakbyśmy byli tacy sami
I to jest jak, jak, jak
Szukam w życiu prawdy twoich cudownych oczu
I czuję że jestem wysoko i kocham tę drogę
Ponieważ przychodzisz w pojedynkę

Moja miłość
Jesteś tą jedyną
Jesteś tą skąd wszystko pochodzi
Jesteś moją duszą i słońcem
Jesteś jedyną
Moja miłość
Jesteś jedyną
Uczyniłeś to pięknym
Chcę byś wiedziała
Jesteś jedyną

Patrzę na twoje oczy kiedy są zamknięte
I patrzę jak śpisz
Obok mnie
Twoje maleńkie palce przyciągają mnie blisko
I teraz wiem
Bezwarunkowo


Teraz wszystko jest dobrze, dobrze, dobrze
Jest coś we mnie co mnie ożywia

Z tobą i ze mną tuż obok siebie
Jakbyśmy byli tacy sami
I to jest jak, jak, jak
Szukam w życiu prawdy twoich cudownych oczu
I czuję że jestem wysoko i kocham tę drogę
Ponieważ przychodzisz w pojedynkę

Moja miłość
Jesteś tą jedyną
Jesteś tą skąd wszystko pochodzi
Jesteś moją duszą i słońcem
Jesteś jedyną
Moja miłość
Jesteś jedyną
Uczyniłeś to pięknym
Chcę byś wiedziała
Jesteś jedyną
Jedna miłość, kochanie, jesteś moją jedyną (kocham cię)
Jedna miłość, kochanie, jesteś moją jedyną (kocham cię)
Jedna miłość, kochanie, jesteś moją jedyną (kocham cię)

Pozwól im wiedzieć to jest honor i nie mogę się doczekać tego, wiesz
Tak jak Michael Jackson powiedziałby: "dziękuję za zatrzymywanie mnie młodym"
Jedna miłość!
Jedna miłość, kochanie, jesteś moją jedyną (kocham cię)
Jedna miłość, kochanie, jesteś moją jedyną (kocham cię)
Jedna miłość, kochanie, jesteś moją jedyną (kocham cię)
O-o-o-o-o-o-ooh

Moja miłość
Jesteś tą jedyną
Jesteś tą skąd wszystko pochodzi
Jesteś moją duszą i słońcem
Jesteś jedyną
Moja miłość
Jesteś jedyną
Uczyniłeś to pięknym
Chcę byś wiedziała
Jesteś jedyną

Tekst piosenki:


You're my one love, ey

The mysteries of your sweet love
They woke me up
And saved my soul
I used to be so immature
You made me grow
And brought me home

Now everything’s right, right, right
There's something inside of me coming alive
With you and me side by side
Like we're two of the same
And it’s like, like, like
I'm looking at life through your wonderful eyes
And I feel I'm high and I'm loving the ride
Cause you're coming along

My love
You are the only one
You're where it all comes from
You are my soul and sun
You are the only one
My love
You are the only one
You made it beautiful
I want you to know
You are the only one

I look at your eyes as they close
And watch you sleep
Here next to me
Your tiny fingers pull me close
And now I know
Unconditional

Now everything's right, right, right
There's something inside of me coming alive

With you and me side by side
Like we’re two of the same
And it’s like, like, like
I'm looking at life through your wonderful eyes
And I feel I’m high and I'm loving the ride
Cause you're coming along

My love
You are the only one
You're where it all comes from
You are my soul and sun
You are the only one
My love
You are the only one
You made it beautiful
I want you to know
You are the only one
One love, baby, you’re my one love (je t'aime)
One love, baby, you're my one love (je t'aime)
One love, baby, you're my one love (je t'aime)

Let them know it's an honor and I look forward to it, you know
Like Michael Jackson would say: “thank you for keeping me young”
One love!
One love, baby, you're my one love (je t'aime)
One love, baby, you're my one love (je t'aime)
One love, baby, you're my one love (je t'aime)
O-o-o-o-o-ooh

My love
You are the only one
You're where it all comes from
You are my soul and sun
You are the only one
My love
You are the only one
You made it beautiful
I want you to know
You are the only one