K-391 - Earth

Tłumaczenie:


K391 - Ziemia

Chcesz opuścić najciemniejszy grunt
Lecz grawitacja ciągnie cie prosto w dół
Ziemia z lotu ptaka
Powinieneś wziąć pióra i też to zobaczyć
Chcesz opuścić najciemniejszy grunt
Lecz grawitacja ciągnie cie prosto w dół

Chcesz opuścić najciemniejszy grunt
Lecz grawitacja ciągnie cie prosto w dół

Czyste niebiosa

Chcesz opuścić najciemniejszy grunt
Lecz grawitacja ciągnie cie prosto w dół
Ziemia z lotu ptaka
Powinieneś wziąć pióra i też to zobaczyć
Chcesz opuścić najciemniejszy grunt
Lecz grawitacja ciągnie cie prosto w dół

Chcesz opuścić najciemniejszy grunt
Lecz grawitacja ciągnie cie prosto w dół

Czyste niebiosa

Tekst piosenki:


When you want to get off the darkest ground
But gravity pulls you straight down
Earth from a birdseye view
You should go feathers and see this too
When you want to get off the darkest ground
But gravity pulls you straight down

When you want to get off the darkest ground
But gravity pulls you straight down

Clear skies

When you want to get off the darkest ground
But gravity pulls you straight down
Earth from a birdseye view
You should go feathers and see this too
When you want to get off the darkest ground
But gravity pulls you straight down

When you want to get off the darkest ground
But gravity pulls you straight down

Clear skies