Julie Moffitt - The Rose

Tłumaczenie:


Niektórzy mówią, że miłość to rzeka,
która zatapia delikatną trzcinę
Niektórzy mówią, że miłość to brzytwa,
która pozostawia krwawiącą duszę
Niektórzy mówią, że miłość to głód,
niekończące się bolesne pragnienie
Ja mówię, że miłość to kwiat
którego jedynym nasieniem jesteś ty

To serce lękające się zranienia,
które nigdy nie uczy się tańczyć
To sen lękający się przebudzenia,
który nigdy nie podejmuje ryzyka
To ktoś, kto się z nikim nie zwiąże,
bo nie potrafi dawać
I dusza lękająca się umierania,
która nigdy nie uczy się żyć.

Kiedy noc stała się zbyt samotna
i droga zbyt długa,
a ty myślisz, że miłość jest tylko
dla szczęśliwych i silnych
Pamiętaj, że zimą
głęboko pod mroźnym śniegiem
leży ziarenko, które dzięki miłości słońca
na wiosnę staje się różą

Tekst piosenki:


Some say love, it is a river
that drowns the tender reed
Some say love it is a razor
that leaves your soul to bleed
Some say love it is a hunger
an endless aching need
I say love it is a flower
and you its only seed

It's the heart afraid of breaking
that never learns to dance
It's the dream, afraid of waking
that never takes the chance
It's the one, who won't be taken
who can not seem to give
And the soul afraid of dying
that never learns to live

When the night has been too lonely
and the road has been too long
And you think that love is only
for the lucky and the strong
Just remember in the winter
far beneath the bitter snow
Lies a seed, that with the sun's love
in the spring becomes the rose