Jim Croce - What The Hell

Tłumaczenie:


Och, mój pokój zawsze będzie miał jakichś ludzi
Widzisz, Johnny Carson jest moim przyjacielem
A moja pozytywka zawsze coś mi zagra
Jeśli coś jest mi potrzebne, aby uspokoić umysł
Bierz co chcesz
Poczuję się znacznie lepiej
Nie kręć się
Dopóki się nie ogarnę
Możesz zostawić te kawałki tam, gdzie upadły
Ktoś inny przyjdzie i wybierze je
Powiedz, co do cholery
Jeśli nie zobaczę cię rano
Domyślam się, że słońce może i tak powstać
I bez ciebie tutaj, aby kochać i stać obok mnie
Sądzę, że po prostu mógłbym to zrobić przez cały dzień
Jeśli powinieneś dzwonić od czasu do czasu
Nie dziw się
Jeśli głos, który odpowiada, nie jest mój
Bo zostawiliście kawałki tam, gdzie upadli
Ktoś inny po prostu przyszedł i wybrał je
Powiedz, co do cholery
Jeśli powinieneś dzwonić od czasu do czasu
Nie dziw się
Jeśli głos, który odpowiada, nie jest mój
Bo zostawiliście te kawałki tam, gdzie upadli
Ktoś inny po prostu przyszedł i wybrał je
Powiedz, co do cholery
Jeśli ona mnie nie kocha, przyjdź jutro
Jeśli nie możesz dostać tego, czego chcesz, chcesz tego, co masz
I nie będę narkotowany takimi słowami, jak radość i smutek
Nie będę się tak czuć
Jak nie
Wkrótce zapomnę o tobie
Zostaw moje życie
Sądzę, że myślałeś, że nigdy ci nie pozwolę
Bo zostawiliście te kawałki tam, gdzie upadli
Ktoś inny po prostu przyszedł i wybrał je
Powiedz, co do cholery

Tekst piosenki:


Oh my room will always have some people
You see Johnny Carson is a friend of mine
And my music box will always play me something
If something's what I need to ease my mind
Take what you want
I'll feel much better
Don't hang around
Till I get myself together
You can leave those pieces right there where they fell
Someone else will come along and pick 'em up
Say what the hell
If I don't see you in the morning
Guess the sun might come up anyway
And without you here to love and stand beside me
Guess I just might make it thru' the day
If you should call from time to time
Don't be surprised
If the voice that answers ain't mine
'Cause you left the pieces right there where they fell
Someone else just came along and picked 'em up
Say what the hell
If you should call from time to time
Don't be surprised
If the voice that answers ain't mine
'Cause you left those pieces right there where they fell
Someone else just came along and picked 'em up
Say what the hell
If she don't love me come tomorrow
If you can't get what you want, want what you got
And I won't be drugged with words like joy and sorrow
I won't feel one way or the other
Like as not
I'll soon forget you
Leave my life
Guess you thought I'd never let you
'Cause you left those pieces right there where they fell
Someone else just came along and picked 'em up
Say what the hell