IRA - Jeden

Tłumaczenie:


You are the fire for my thoughts
You are my army for war
You love and great pain
You are holy water.

I am a young tree without leaves
I am God without the crowds of the faithful
I am a buffoon and nothing more
I'm screaming silence.

One more day, one day
I beat my thoughts,
I find the dreams.
one day
I'll be dancing in the street,
I will sing (4x)

Tekst piosenki:


Jesteś ogniem dla moich myśli
Jesteś armią dla moich wojen
Jesteś miłością i wielkim bólem
Jesteś świętą wodą.

Jestem drzewem bez młodych liści
Jestem Bogiem bez tłumu wiernych
Jestem błaznem i nikim więcej
Jestem krzykiem ciszy.

Jeszcze jeden dzień, jeden dzień
Pokonam moje myśli,
Odnajdę sny.
Jeden dzień
Będę tańczył na ulicy,
Będę śpiewał(4x)