Immortal - Battlefields

Tłumaczenie:


Pola bitewne

Wyczuj bitwę z wiatrem, zanim nas zobaczysz
Zimowa horda furii jedzie
Wiatr nas poprowadzi
Sztandar wysoko w dali
Rdzenna rasa wiecznie uniesionego północnego nieba

Podbij całą wieczną zmarzlinę
(Światy złudzenia)
Potem czekaj na naszą ostatnią bramę
Złóż ten świat na lodzie, który rozpadnie się pod nami

Ukryj powiew lepszych czasów
Gdzie są wrogowie by zginąć
Wysoki płomień i honor
Von na polach bitwy
Wojownicy walczą z długimi mieczami w dłoniach
Doliny piją z otwartych ran tysiąca ludzi
Usłysz bitwę na wietrze
Tak oczywistą
Zimowa horda furii jedzie
Wiatr nas teraz prowadzi
Sztandary wysoko, jedziemy naprzód
Rdzenna rasa wiecznie uniesionego północnego nieba

Podbij całą wieczną zmarzlinę
(Światy złudzenia)
Potem czekaj na naszą ostatnią bramę
Złóż ten świat na lodzie, który rozpadnie się pod nami

Doliny piją z otwartych ran tysiąca ludzi
Szpony Eldricha zjadają serca poległych

Dumni żądzą bitwy jedziemy
Dziko w kierunku pól bitewnych większymi krokami

Tekst piosenki:


Battlefields

Smell the battle with the wind before you see us
Winter horde of fury ride
The wind will lead us
Banner high onward ride
Domestic purebred of the overlifted north sky

Conquer all permafrost
(Phantsm worlds)
Then wait at our final gate lay waste this world on ice let it crumble underneath us

Hide the breeze of better times
Where there are enemies to die
High flame and honour
Von on the fields of battle
Warriors fight with longswords in hand
Valleys drink from the open wounds of a thousand men
Hear the battle on the wind
So obvious
Winter horde of fury ride
The wind now lead us
Banners high onward ride
Domestic purebred of the everlifted north sky

Conquer all permafrost
(Phantsm worlds)
Then wait at our final gate lay waste this world on ice it will crumble underneath us

Valleys drink from the open wounds of a thousand men
Eldrich talons eat hearts out of the fallen

Proud with battlelust we ride
Savagely towards the battlefields and into greater strides