tekstowo.pl

Imagine Dragons - Bad Liar

Tłumaczenie:


Och, cicho moja droga, to był trudny rok
i terrory nie zdobędą niewinnych ofiar
Zaufaj mi kochanie, zaufaj mi kochanie
To był rok bez miłości
Jestem człowiekiem trzech lęków
uczciwości, wiary, i krokodylich łez
Zaufaj mi kochanie, zaufaj mi kochanie

Więc spójrz mi prosto w oczy
Powiedz mi, co w nich widzisz
Idealny raj
Rozdzierający się w szwach
Chciałbym móc uciec z tego
Nie chcę tego udawać
Chciałbym móc to wymazać
niech twoje serce uwierzy

Ale jestem słabym kłamcą
słabym kłamcą
Teraz wiesz
Teraz wiesz
Jestem słabym kłamcą
słabym kłamcą
Teraz wiesz
jesteś wolna

Czy wszystkie moje sny nigdy nic nie znaczyły?
Czy szczęście leży w pierścionku z diamentem?
Och, prosiłem się o
Och, prosiłem się o problemy, problemy, problemy

prowadzę swoją wojnę wewnątrz świata
zabieram broń na stronę wroga
Och, prosiłem się o (zaufaj mi, kochanie)
Och prosiłem się (zaufaj mi, kochanie) o problemy, problemy, problemy

Więc spójrz mi prosto w oczy
Powiedz mi, co w nich widzisz
Idealny raj
Rozdzierający się w szwach
Chciałbym móc uciec z tego
Nie chcę tego udawać
Chciałbym móc to wymazać
niech twoje serce uwierzy

Ale jestem słabym kłamcą
słabym kłamcą
Teraz wiesz
Teraz wiesz
Jestem słabym kłamcą
słabym kłamcą
Teraz wiesz
jesteś wolna

Nie mogę oddychać,
Nie mogę być
Nie mogę być tym, kim chcesz, bym był
Uwierz mi ten jeden raz, uwierz mi...

Jestem słabym kłamcą
słabym kłamcą
Teraz wiesz
Teraz wiesz
Jestem słabym kłamcą
słabym kłamcą
Teraz wiesz
jesteś wolna

Proszę, uwierz mi,
Proszę, uwierz mi.

Tekst piosenki:


Oh hush my dear, it’s been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin’, trust me darlin’
It’s been a loveless year
I’m a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears
Trust me darlin’, trust me darlin’

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don’t wanna fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

But I’m a bad liar
Bad liar
Now you know
Now you know
I’m a bad liar
Bad liar
Now you know
You’re free to go

Did all my dreams never mean one thing?
Does happiness lie in a diamond ring?
Oh I’ve been asking, for
Oh I’ve been asking, for problems, problems, problems

I wage my war, on the world inside
I take my gun to the enemy's side
Oh I’ve been asking for (trust me darlin’)
Oh I’ve been asking (trust me darlin’), for problems, problems, problems

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don’t wanna fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

But I’m a bad liar
Bad liar
Now you know
Now you know
I’m a bad liar
Bad liar
Now you know
You’re free to go

I can’t breathe
I can’t be
I can’t be what you want me to be
Believe me this one time, believe me

I’m a bad liar
Bad liar
Now you know
Now you know
I’m a bad liar
Bad liar
Now you know
You’re free to go

Please believe me
Please believe me