Illusion - Tylko

Tłumaczenie:


By yourself, carve in a stone your own face
In the rock, leave a trace
To the heart of your own mother, cuddle
And listen to the humming trees
Only understand this
That people cry with a clean blood
Only understand this
That this is your destiny
You can't be blind anymore like every mole
Every suffering you have to see
And pounding with your heart against a wall, you'll open a door
To listen to the humming trees
Only...

Tekst piosenki:


Wyrzeźb sam w kamieniu swoją twarz
Pozostaw w skale ślad
I przytul się do serca matki swej
I słuchaj szumu drzew
Tylko zrozum to
Że ludzie płacza czystą krwią
Tylko zrozum to
Że to twoj los
Nie możesz być już ślepy jak każdy kret
Masz widzieć kazdy ból
I bijąc sercem w mur otworzyć drzwi
By słuchać szumu drzew
Tylko...