I am arrows - Green Grass

Tłumaczenie:


Uciekłaś do słońca w Kalifornii.
Zostanę sam
pod szarym niebem Przyjdę nie spełniony,
I wiem, że na wakacjach,
Trawa tak zielona,

Tak, uciekłaś,
Aby znaleźć jasne białe światła Hollywood
Czasami w deszczu,
Myślę, że chciałbym płonąć, nigdy nie będzie
I wiem, że na wakacje,
Zielona zielona wakacyjna trawa.

Więc spójrz w dół, patrz w dół,
Wszyscy Cię kochają oh...
I mój mój mój, ktokolwiek umie latać
Ten samolot dom?
I dostać się, pospiesz się,
Ludzie czekają na Ciebie oh....
I dlaczego, dlaczego, dlaczego nie każdy lata
Ten samolot dom?

Tak ty, uciekłaś, aby złapać słońce w Kalifornii
Zostanę sam,
Myślę, że chciałbym płonąć, nigdy nie będzie
I wiem, że na wakacje,
Zielona zielona wakacyjna trawa

Więc spójrz w dół, patrz w dół,
Wszyscy Cię kochają oh...
I mój mój mój, ktokolwiek umie latać
Ten samolot dom?
I dostać się, pospiesz się,
Ludzie czekają na Ciebie oh....
I dlaczego, dlaczego, dlaczego nie każdy lata
Ten samolot dom

Więc spójrz w dół, patrz w dół,
Wszyscy Cię kochają oh...
I mój mój mój, ktokolwiek umie latać
Ten samolot dom?
I dostać się, pospiesz się,
Ludzie czekają na Ciebie oh....
I dlaczego, dlaczego, dlaczego nie każdy lata
Ten samolot dom

Więc spójrz w dół, patrz w dół,
Wszyscy Cię kochają oh...
I mój mój mój, ktokolwiek umie latać
Ten samolot dom?

I dostać się, pospiesz się,
Ludzie czekają na Ciebie oh....
I dlaczego, dlaczego, dlaczego nie każdy lata
Ten samolot dom?

Tekst piosenki:


You ran away to the sun in California.
I'll stay the same
under gray skies I'll come undone,
And I know on holiday,
The grass so green,

Yes you ran away,
To find the bright white lights of Hollywood
Sometimes in the rain,
I think I'd like to burn, I never will
And I know On holiday,
The green green grass of holiday.

So look down, look down,
Everybody loves you oh
And my my my can anybody fly
This plane home?
And get down, hurry down,
There's people waiting for you oh
And why why why won't anybody fly
This plane home?

Yes you, ran away, to catch the sun in California
I'll stay the same,
Under gray skies I'll come undone,
And I know on holiday,
The green green grass of holiday.

So look down, look down,
Everybody loves you oh
And my my my, can anybody fly
This plane home?
And get down, hurry down,
There's people waiting for you oh
And why why why, won't anybody fly
This plane home

So look down, look down,
Everybody loves you oh
And my my my, can anybody fly
This plane home?
And get down, hurry down,
There's people waiting for you oh
And why why why,won't anybody fly
This plane home

So look down, look down,
Everybody loves you oh
And my my my, can anybody fly
this plane home?

And get down, hurry down,
There's people waiting for you oh
And why why why, won't anybody fly
This plane home?