I Am Alpha And Omega - The Roar And The Wishper

Tłumaczenie:


Wiem, że czasy się zmieniają
Czuję w ziemi to
Pod morzem płonie ogień
Spójrz mi w oczy i powiedz
Nadzieja przegrała a śmierć zwyciężyła
Kiedy anioły powstają i słońce zakrywają

O kiedy spaliśmy i drzemaliśmy
Wilki, na jawie zniszczeniem
Stałem się tak słaby
Nie jestem w stanie sam ustać
Ten świat nigdy nie ukocha cię
Nie jestem w stanie sam ustać
Ten świat pociągnie cię w dół

Moje serce tak głęboko zranione
Coraz ciężej oddychać
Wraz z szeptem oddechu
Zabijasz ból, który we mnie jest
(A jak tak długo czekałem).

Zwiedzenie zostawiło mnie tak słabym
Sam starałem się je zwalczyć
W twych ramionach jest furia
Ojciec zbawia swego Syna

O Boże
Przyjdź do nas
Zbaw nas
Zbaw nas w ryku i szepcie
O Boże
Przyjdź do nas
O Boże
Potrzebujemy cię teraz.

Tekst piosenki:


I know the times are changing
I feel it in the earth
Beneath the sea a fire burns
Look in my eyes and tell me
Hopes lost and death has won
When angels rise and blot the sun

Oh while we sleep and slumber
Wolves daydream of destruction
I've grown so weak
I cannot stand on my own
This world will never love you
I cannot sand on my own
This world will drag you down

My heart is wounded so deeply
It's getting harder to breathe
Within the breathe of a whisper
You kill the pain that's in me
(And i've waited so long)

Deceptions left me so weakened
I tried to fight it alone
Within your arms is a fury
A Father saves his Son

Oh God
Come over us
Save us
Save us with the roar and the whisper
Oh God
Come over us
Oh God
We need you now.