Heilung - Hamrer Hippyer

Tłumaczenie:


ENG:
[Hang the animals]

Like bone-sprain, so blood-sprain, so joint-sprain:
Bone to bone, blood to blood,
joints to joints, so may they be mended

[May it be of help]

PL:
[Powieście zwierzęta]

Jak kość złamana, tak krew zepsuta, tak ścięgno zerwane
Kość do kości, krew do krwi,
ścięgno do ścięgna, by zostały uleczone.

[Niechaj to pomoże]

___________________________________
Tekst zaczerpnięty został z Merseburg Charms, pergaminu pochodzącego z okresu średniowiecza, który zawiera jedyne znane zaklęcia pogańskiego obrządku w języku niemieckim.

Tekst piosenki:


[hanga dýra mingja]

sôse benrenkî, sôse bluotrenkî, sôse lidirenkî;
ben zi bena, bluot zi bluoda,
lid zi gelidin, sôse gelîmida sîn

[Alu Is Urki]