Hante - Blank Love

Tłumaczenie:


Jestem takim głupcem, że nie widziałam Twych prawdziwych barw,
pozostały jedynie czarne i białe emocje dla pustej miłości.

Na nic są żale,
one będą podstawą twojego upadku.

Tekst piosenki:


I'm such a fool I haven't seen your true colors
Only black and white emotions left for a blank love

Regrets are for nothing
They will be the foundation of your own downfall