Handsome Boy Modeling School - The Truth

Tłumaczenie:


Oh...

Idź w góry, jeśli musisz
Idź do płonącego krzewu
Szczęśliwa przyniesie ulgę twojemu niespokojnemu umysłowi
Będę przygotowana, by pozostać z tyłu

Znam cię lepiej niż sądzisz
Nie martw się, kochanie, to dlatego zakochałam się w tobie
Człowiek w zwierciadle
W końcu patrzy na ciebie wstecz

Nie możesz ukryć się przed prawdą, ponieważ prawda jest wszystkim, co istnieje
Nie możesz ukryć się przed prawdą, ponieważ prawda jest wszystkim, co istnieje
Nie możesz ukryć się przed prawdą, ponieważ prawda jest wszystkim, co istnieje
Nie możesz się ukryć...

Jeśli szczęśliwe chwile zdarzają się rzadko
Szkoda, kochanie, nie możemy wymazać rzeczy, które widzieliśmy
Więc zniknij, przepadnij, jeśli chcesz
Po prostu odejdź, zanim zostaniesz pochłonięty przez gorycz

A prawda jest taka, że nie możesz ukryć się przed prawdą
A prawda boli, ponieważ prawda jest wszystkim, co istnieje
Uświadomiłam sobie już jakiś czas temu, że muszę pozwolić ci odejść

Może to nie będzie prawdziwe, gdy powiem
Że pewnego dnia powrócisz
Ale w twoim obecnym stanie
Może cię równie dobrze wcale tu nie być
Nosisz cienkie przebranie
Ukrywasz się przed samym sobą
Po prostu spójrz na nas
Zmierzamy do upadku

Teraz, przewodnicząc w tym sądzie hip-hopowej sprawiedliwości
siła mojego rapu jest sędzią, jury, egzekutorem, organem ścigania
Bo rzeczy są sobie równe, mój sposób działania
to carpe diem, niezależnie czy de facto, czy de jure
Rozumiesz? Ludzie przeciwko tobie i twojemu mistrzowi
Uczącemu tego stylu gry słownej, słabszy niż środa
Niezależne od tego, co mówią twoi przyjaciele, łatwo cię zdissować
Wykreślone z nagrania i uznane za niedpuszczalne
Podczas gdy długie ramię prawa chwyta za mikrofon aby
najpierw strzelić zajebiste linijki, a potem zadawać pytania
Doskonałe zdania strony wszczynającej spór tego życia
By zamknąć sprawę mocniej, niż zamykają się szczęki aligatora
Stenografowie stale zapisują żargon
O tym, że twoi doradcy szczekają w nadziei na ugodę
Ale jeśli ponownie odczytasz dosłownie co oni mówią, aby ich przekonać
Dokładnie zrozumiesz, jak ich ograłem
Przychodzę w prawdzie, całej prawdzie, niczym poza
Bo prawda boli tak mocno, jak pierdolona wola życia
Robię wywar z umiejętności z dolewką od teraz aż do
Momentu, kiedy oddestyluję flow emcee popełniających plagiat

I kochanie, nie umrę bez ciebie przy moim boku
Tak długo, jak będziesz powracał do tych ramion, które parzą
I kochanie, nie umrę, po prostu spójrz wewnątrz
W te płonące oczy, wróć do tych ramion, które tęsknią
Nie umrę, jeśli zostawisz mnie na haju
Nie umrę, jeśli nie będziesz przy moim boku

I prawda boli, ponieważ prawda jest wszystkim, co istnieje

Nie możesz ukryć się przed prawdą,
ponieważ prawda jest wszystkim, co istnieje

Tekst piosenki:


Oh..

Go to the mountain if you must
Go to the burning bush
Happy would ease your troubled mind
I'll be prepared to stay behind

I know you better than you think I do
Don't worry, dear, this is why I fell in love with you
The man in the looking glass
Is looking back at you at last

You can't hide from the truth, because the truth is all there is
You can't hide from the truth, because the truth is all there is
You can't hide from the truth, because the truth is all there is
You can't hide...

If happy times are too few and far between
It's a pity, dear, we can't erase the things we've seen
So disappear, vanish if you wish
Just go before you're swallowed up by bitterness

And the truth is, you can't hide from the truth
And the truth hurts, because the truth is all there is
I realized some time ago, that I would have to let you go

May not be true to say
That you'll return one day
But in your present state
You may as well not be here at all
You wear a thin disguise
It's from yourself you hide
Just take a look at us
We are heading for a fall

Now presiding in this court of hip-hop justice
my rap forte is judge, jury, bailiff, and prosecuting DA
Cause ceteris paribus, my modus operandi
it's carpe diem whether de facto or de jure
Comprende? The people versus you and your sensei
Teaching that style of wordplay, weaker than Wednesday
Regardless of what your friends say, you're all dissable
Stricken from the record, and deemed inadmissible
While this long arm of the law grabs the mic to
Shoot dope lines first and ask questions later
The def sentences of this Live litigator
To close a case tighter than the jaws of a gator
Stenographers are steady logging the jargon
That your counselors are barking in hopes of a plea bargain
But when you read back verbatim what they're saying to persuade them
You'll realize exactly how I played them
I come with the truth, whole truth, and nothing but
'Cause the truth hurts just as much as fuckin' with Live will
I brew skill with refills from now until
Plagiarizing emcees get their flows distilled

And baby, I won't die without you by my side
As long as you return into these arms that burn
And baby, I won't die, just take a look inside
Into these eyes that burn, come to these arms that yearn
I won't die if you leave me high
I won't die if you're not by my side

And the truth hurts, because the truth is all there is

You can't hide from the truth
'Cause the truth is all there is