Haken - Earthrise

Tłumaczenie:


Jeden krok w tył
Dwa skoki wprzód
I łapczywie oddychając czekamy
Dla Generacji X by zniknąć
Jak historia będzie pamiętać
Arcydzieło rozdrobnione w pył?
Burzące się filary Ziemi
Marsz rozwoju na odwrót

Krew wypełnia moje serce bez życia
Oczy błądzą w ciemności

Dwa kroki w tył
Jeden skok wprzód
Pozwoliłaś opaść swoim kajdanom w łasce
Wciąż licząc na to, że chciałabyś coś zrobić
Wyjść naprzeciw, daleko, poza bladość
Jak ja marzę by czuć się żywym

Obdarz ponad tymi witalnymi znakami
Księżycowa ścieżka dyktuje fali
Czy kiedykolwiek dojdziemy do brzegu?

Jak odpowiadamy bogom
Mężczyznom, którzy nas stworzyli?
Gdy inhaluję huragan
Dotykam pustki i czuję brak bólu

Obracam się by kontynuować
Inne życie było za horyzontem
Ewoluujemy i jesteśmy pewni tego survivalu
Jesteśmy rewolucją

Osiągamy horyzonty
By zostawić naszą przeszłość za sobą
Odwracamy się w kierunku Rosnącej Ziemi

Tekst piosenki:


One step back
Take two leaps forward
And with baited breath we wait
For Generation X to fade
Embracing the emancipation
How will history remember
A masterpiece chiselled to dirt?
Collapsing pillars of the Earth
A march of progress in reverse

Blood fills my lifeless heart
Eyes flicker in the dark

Two steps back
One leap forward
You let your shackles fall with grace
Still counting on that wish you made
To reach out far beyond the pale
How I dream to feel alive

Bestow upon these vital signs
The lunar path dictates the tide
Will we ever reach the shoreline?

How do we answer to the gods
Among the men creating us?
As I inhale the hurricane
I touch the void and feel no pain

Revolve to carry on
Another life awaits beyond the horizon
Evolve and we’ll ensure our survival
We are the revolution

Keep reaching through horizons
To leave our past behind us
We turn towards the Earthrise