H.B. Barnum - If I Give My Heart To You

Tłumaczenie:


Jeśli podaruję ci moje serce
Czy będziesz obchodzić się z nim troskliwie?
Zawsze będziesz traktować mnie z czułością
I pod każdym względem uczciwie?

Jeśli podaruję ci moje serce
Czy dasz mi całą swą miłość?
Czy przysięgniesz, że będziesz mi wierna,
Na tę światłość, która lśni nad nami?

I będziesz ze mną wzdychać, kiedy będę smutny?
Uśmiechać się ze mną gdy będę radosny
I zawsze będziesz ze mną taka jak jesteś dziś?

Przemyśl to, by mieć pewność
Proszę, nie odpowiadaj nim tego nie zrobisz.
Kiedy obiecasz mi te wszystkie rzeczy
Wówczas podaruję ci moje serce

~~~~♫♫♫ ~~~~

Przemyśl to, by mieć pewność
Proszę, nie odpowiadaj nim tego nie zrobisz.
Kiedy obiecasz mi te wszystkie rzeczy
Wówczas podaruję ci moje serce
Wówczas podaruję ci moje serce

copyright © basiabijou

Tekst piosenki:


If I give my heart to you
Will you handle it with care?
Will you always treat me tenderly?
And in every way be fair

If I give my heart to you
Will you give me all your love?
Will you swear that you'll be true to me?
By the light that shines above

And will you sigh with me when I'm sad?
Smile with me when I'm glad
And always be as you are with me tonight ?

Think it over and be sure
Please, don't answer 'til you do
When you promise all these things to me
Then I'll give my heart to you

~~~~♫♫♫ ~~~~

Think it over and be sure
Please, don't answer 'til you do
When you promise all these things to me?
Then I'll give my heart to you
Then I'll give my heart to you