tekstowo.pl

Guns N' Roses - Mongoloid

Tłumaczenie:


Chory psychicznie, chory psychicznie
Szczęśliwszy niż Ty i ja
Był chory psychicznie
Był chory psychicznie
To zadecydowało o tym, co mógł zobaczyć

Chory psychicznie!

Chory psychicznie
Był chory psychicznie
Szczęśliwszy niż Ty i ja
I nosił kapelusz
I miał pracę
I przyniósł boczek do domu
Więc nikt nie wiedział
Że był chory psychicznie

Tekst piosenki:


Mongoloid, mongoloid
Happier than you and me
He was a mongoloid
He was a mongoloid
And it determined what he could see

Mongoloid!

Mongoloid
He was a mongoloid
Happier than you and me
And he wore a hat
And he had a job
And he brought home the bacon
So that no one knew
He was a mongoloid