GreenWood - Scarborough Fair

Tłumaczenie:


Czy zmierzasz do targu w Scarborough?
Pietruszka, szałwia, rozmaryn i tymianek.
Przypomnij o mnie temu, który żyje temu
Dawniej on była mą prawdziwą miłością.

Powiedz mu, by zrobił mi koszulę z muślinu
Pietruszka, szałwia, rozmaryn i tymianek.
Bez szwu, ni haftu,
I wtedy on będzie mą prawdziwą miłością.

Powiedz mu aby znalazł dla mnie akr lądu
Pietruszka, szałwia, rozmaryn i tymianek
Pomiędzy słoną wodą i morskim pasmem
Wtedy on będzie mą prawdziwą miłością

Powiedz mu, aby skosił to sierpem ze skóry
Pietruszka, szałwia, rozmaryn i tymianek
I zebrał to wszystko w bukiet z wrzosu
Wtedy on będzie mą prawdziwą miłością

Tekst piosenki:


Are you going to Scarborough Fair
Parsley, sage, rosemary and thyme
Remember me to one who lives there
He once was a true love of mine.

Tell him to make me a cambric shirt
Parsley, sage, rosemary and thyme
Without no seams nor needle work
Then he'll be a true love of mine.

Tell him to find me an acre of land
Parsley, sage, rosemary and thyme
Between the salt water and the sea strands
Then he'll be a true love of mine.

Tell him to reap it with a sickle of leather
Parsley, sage, rosemary and thyme
And bind it all in a bunch of heather
Then he'll be a true love of mine