Girl In Red - Apartment 402

Tłumaczenie:


Jest ból
Bez wątpienia
przeszłam przez piekło
Ale właśnie wychodzę

I wszystkie sposoby na które mnie rozdarto
Odsłoniły moje serce aż do rdzenia
Wszystkie moje lęki razem
idą po najcieńszych liniach

Kiedy światło słoneczne pada na pył
A ja nie mogę wstać
Kiedy hałas to zbyt wiele
Zamykam próżnię i spalam to
Ale w każdej ścianie jest pęknięcie
Czy jednak jest jakieś wyjście?
Jeśli stracę uchwyt i spadnę,
Czy tak zrobię?

Jest miejsce
Bez nienawiści
Dotknięte łaską
Ciche jak wiara

Opróżniłam moje serce, położyłam moje karty
Zagrałam swoją najlepszą rolę, chcę nowego startu
Wszystkie moje lęki razem
nauczyły mnie uciekać i chować się

Kiedy światło słoneczne pada na pył
A ja nie mogę wstać
Kiedy hałas to zbyt wiele
Zamykam próżnię i spalam to
Ale w każdej ścianie jest pęknięcie
Czy jednak jest jakieś wyjście?
Jeśli stracę uchwyt i spadnę,
Czy tak zrobię?

We wszystkim co robię jest dysonans
Tak, nic nie wydaje się właściwe ani prawdziwe
Zemdleć na podłodze jeszcze raz
Miejsce, które nazywam domem
Tak, mogłabym tu umrzeć i nikt by nie wiedział
Umrzeć tu i nikt by nie wiedział

Kiedy światło słoneczne pada na pył
A ja nie mogę wstać
Kiedy hałas to zbyt wiele
Zamykam próżnię i spalam to
Ale w każdej ścianie jest pęknięcie
Czy jednak jest jakieś wyjście?
Jeśli stracę uchwyt i spadnę,
Czy umrę?

Tekst piosenki:


There's a pain
There's no doubt
I've been through hell
But on my way out

And all the ways I've been torn
Stripped my heart to the core
All of my fears combined
Walking the thinnest of lines

When the sunlight hits the dust
And I can't get up
When the noise is way too much
I close the void and burn it off
But there's a crack in every wall
Is there a way out after all?
If I lose my grip and fall
Will I?

There's a place
With no hate
Touched by grace
Quiet as faith

Emptied my hеart, laid down my cards
Played my best part, wanting a new start
All of my fеars combined
Taught me to run and hide

When the sunlight hits the dust
And I can't get up
When the noise is way too much
I close the void and burn it off
But there's a crack in every wall
Is there a way out after all?
If I lose my grip and fall
Will I?

There's a dissonance in all that I do
Yeah, nothing feels right or true
Black out on the floor just once more
The place I call my home
Yeah, I could die here and nobody would know
Die here and nobody would know

When the sunlight hits the dust
And I can't get up
When the noise is just too much
I close the void and burn it off
But there's a crack in every wall
Is there a way out after all?
If I lose my grip and fall
Will I die?