Gang of Four - It's Her Factory

Tłumaczenie:


Artykuły, dzienniki, poglądy do zatuszowania
Temat, historia dnia, udręka z prawa do głosu
Tytuł, pominięta bohaterka Brytanii, pozycja do zdobycia
Bohaterskie kury domowe, uzależnione od swych domów
To jej fabryka, to jej obowiązek, to jej fabryka
Paternalistyczny dziennikarzyna
Darzy je sympatią, bo nie są facetami
Szorują podłogę więc są bliżej ziemi
W świecie mężczyzn one nie są facetami
W świecie mężczyzn, ponieważ nie są facetami
W świecie mężczyzn, w świecie mężczyzn
Nieco całości czyni je szczęśliwymi
Pomiń odpowiedzi, byle szybko
To tyle

Tekst piosenki:


Items daily press views to suppress
Subject story on the front page suffering from suffrage
Title unsung heroine of Britain position to attain
Housewife heroines addicts to their homes
It's her factory it's her duty it's her factory
Paternalist journalist
He gives them sympathy because they're not men
Scrubbing floors they're close to the earth
In a man's world they're not men
In a man's world because they're not men [x4]
In a man's world in a man's world
A little of a lot keeps them happy
Avoid the answers but keep them snappy
That's all