Gamma Ray - Deadlands

Tłumaczenie:


Pochodzący z ciemnej strony
Kiedy księżyc oświetla nieruchomość
Ścigają cię z grzmotem
I celują w zabójstwo

Siedem zabójczych snajperów
Siedem żyć do przeżycia
Siedem milionów par oczu
Czekają na dreszczyk emocji

Oczy katów
Będą tańczyć w twojej głowie
Cisza jest złamana
Bestia wariuje

Teraz uciekasz z martwych krain
Oczy obcego będą podążać
Biegnij jak szaleniec
Oczy obcego będą podążać
Teraz uciekaj

Nie umrę na próżno
Nie będę żył w bólu
A siedem zabójczych kul
Nie znalazło mnie

Nie ukłonię się wam wszystkim
Nigdy nie zobaczycie, jak się czołgam
A siedem zabójczych snajperów
Nie otoczy mnie

Oczy katów
Na kawałki są rozdarte
Świt nowego świata
Król, który się narodzi

Teraz uciekasz z martwych krain
Oczy obcego będą podążać
Biegnij jak szaleniec
Oczy obcego będą podążać

Uciekaj z martwych krain
Oczy obcego będą podążać
Biegnij jak szaleniec
Oczy obcego będą podążać

Uciekaj z martwych krain
Oczy obcego będą podążać
Biegnij jak szaleniec
Oczy obcego będą podążać

Uciekam
Przed cieniami
Przed martwymi krainami
Ooh, tak

Tekst piosenki:


Coming from the dark side
When the moon en-lights the still
They're chasing you with thunder
And they aim in for the kill

Seven deadly snipers
Seven lives to live
Seven million pairs of eyes
Are watching for the thrill

The eyes of the hangmen
Will dance in your head
The silence is broken
The beast going mad

Now you run from the deadlands
The eyes of a stranger will follow
Run like a madman
The eyes of a stranger will follow
Now run

I will not die in vain
I will not live in pain
And seven deadly bullets
Have not found me

I won't bow to you all
You'll never see me crawl
And seven deadly snipers
Won't surround me

The eyes of the hangmen
To pieces are torn
The dawn of a new world
A king to be born

Now you run from the deadlands
The eyes of a stranger will follow
Run like a madman
The eyes of a stranger will follow

Run from the deadlands
The eyes of a stranger will follow
Run like a madman
The eyes of a stranger will follow

Run from the deadlands
The eyes of a stranger will follow
Run like a madman
The eyes of a stranger will follow

I'm on the run
From the shadows
From the deadlands
Ooh, yeah