Funeral Mist - Funeral Mist

Tłumaczenie:


Jak powstałe z nicości
Chmury demonicznej mgły - Lodowate zimno
Ponura czerń i przepełniony najczystszą nienawiścią
Wieczny cień - Wieczny smutek - Niekończące się zniszczenie
Pogrzebowa mgła

Pojawi się czysta ciemność
Śmierć wisi w powietrzu
Mgła przesłoni słońce
Wszystko dopiero się zaczęło

Zobacz czerń wypełniającą niebo - Nigdy nie zniknie
Wyjdź o potężna ciemności - Wyjdź wieczna nocy
Zobacz cichą burzę zła, topi twoje święte światło
Zrodzona ze zła - Zrodzona z gniewu
W pogrzebowej mgle

Pojawi się czysta ciemność
Śmierć wisi w powietrzu
Mgła przesłoni słońce
Wszystko dopiero się zaczęło

Jak powstałe z nicości
Chmury demonicznej mgły - Lodowate zimno
Ponura czerń i przepełniony najczystszą nienawiścią
Wieczny cień - Wieczny smutek - Niekończące się Zniszczenie
Pogrzebowa mgła

Pojawi się czysta ciemność
Śmierć wisi w powietrzu
Mgła przesłoni słońce
Wszystko dopiero się zaczęło

Tekst piosenki:


Like risen from the nothingness
Clouds of demonic mist - Freezing cold
Dismal black and filled with purest hate
Eternal Shadow - Eternal grief - Endless destruction
The funeral mist

Pure darkness will appear
Death lies in the air
The mist will block the sun
It all has just begun

See the blackness fill the sky - Never to disappear
Come forth oh migthy darkness - Come forth eternal night
Behold the silent storm of evil drown your sacred light
Born of evil - Born of wrath
In the funeral mist

Pure darkness will appear
Death lies in the air
The mist will block the sun
It all has just begun

Like risen from the nothingness
Clouds of demonic mist - Freezing cold
Dismal black and filled with purest hate
Eternal shadow - Eternal grief - Endless Destruction
The Funeral Mist

Pure darkness will appear
Death lies in the air
The mist will block the sun
It all has just begun