tekstowo.pl

Framing Hanley - WarZone

Tłumaczenie:


(Wers 1)
Zmień dla nich swoją drogę
(To wszystko część gry, w którą gramy)
Walczysz o to, czego nie mógłbyś nigdy wygrać
(Weź numer) Witaj w LA
To gdzie doprowadziły, myślę o
Drogach, znaczeniach, relacjach
Straciłem głowę, myślę o
Planie awaryjnym, gdzie jest koniec?
(Lepiej trzymaj głowę pochyloną)

(Chrór)
Moje życie to Strefa Wojny
Rozdarty pomiędzy dobrem a złem
Moje życie to Strefa Wojny
Jest wyjście którego użyję, by kogoś zranić

(Wers 2)
Pełznę wokół skorupek jaj, z powrotem na start
Nie wiem jak zamierzam to dziś zrobić
Frustracja i stracenie siebie to część
Teraz białe wybrzeże przychodzi, by mnie oddalić
Wisząc na nitce bez której żyłem
Czas na to co prawdziwe, momenty które muszę kraść
Podniosę co zostało, żyłęm bez
Najmu bólu, czułem, że jest szansa wyleczenia
(Lepiej trzymaj głowę pochyloną)

(Chór)

(Podstawka)
Czekam na lepsze dni
Ciężkie czasy nie odejdą
Wziąć nie znalazłem mojej drogi
Kiedy nie ma nic, do czego można wrócić
Nie oddam Ci tego co moje
Będzie OK
(Lepiej trzymaj głowę pochyloną)

(Chór x2)

Tekst piosenki:


(Verse 1)
Change your ways, for them
(It's all part of the game we play)
Fight for what you could never ever win
(Take a number) welcome to LA
This is where it's led, I think about
The ways, the means, the in-betweens
I've really lost my head, I think about
The exit plan, where does this end?
(Better keep your head down)

(Chorus)
My life is a warzone
Torn between whats right and wrong
My life is a warzone
There's now way out I'm gonna end up hurting someone

(Verse 2)
Creep around on the egg shells, down at the start
Don't know how I'm gonna make it today
Frustrated and losing myself in the part
Now the white coats come to put me away
Hanging by a thread I live without
Time for whats real, these moments I must steal
I pick through whats left, I live without
Letting pain I feel have the chance to heal
(Better keep your head down)

(Chorus)

(Bridge)
I'm waiting for better days
These hard times won't go away
I still haven't found my way
Where there's nothing left to leave behind
I won't give you what is mine
I'll be fine
(Better keep your head down)

(Chorus x2)